Eikö Jeesus vapauttanutkaan meitä laista?

Kysymys: Minun on vaikea ymmärtää, mitä Matt. 5:17–20 tarkoittaa. Eikö Jeesus juuri "vapauttanut" meidät laista? Emmekö nykyään elä Uuden testamentin lailla? Ja jos emme, niin miten seurata Vanhan testamentin lakia?

Vastaus

Kristityn suhde Jumalan lakiin on tärkeä, koska siitä riippuu koko kristillinen uskon ja elämän tasapaino. Puhutaan, että kristitty voi joutua lain alle eli hän peilaa itseään kymmeneen käskyyn ja huomaa alamittaisuutensa. Laki saattaa peittää armon niin, ettei siitä osaa iloita. Miten osaa oikein tulkita koko Raamatun opetusta Jumalan laista?

Silloin nämä kysymyksessä esille otetut Jeesuksen sanat ovat hyvin tärkeät. Jeesus on Raamatun mukaan se uusi Aadam, joka täytti koko Jumalan lain. Samalla Jeesus teki sen jokaisen ihmisen puolesta. Mutta sen lisäksi Jeesus täytti lain myös toisessa mielessä. Laki määräsi rikkoneelle rangaistuksen. Siksi Jeesus kuoli Golgatan ristillä, koska Jumalan laki vaati sitä. Jeesus huusi ristillä: ”Se on täytetty.” Tämä merkitsi todellisesti sitä, että Häneen uskova on vapaa laista ja lain kirouksesta. Tilalle on tullut Jumalan armo ja anteeksiantamus Jeesuksen sovitustyön tähden.

Opetetaan, että Jeesus teki näin tyhjäksi koko Vanhan testamentin seremonialain, jossa uhrit syntien tähden olivat tärkeitä. Jeesus kerta kaikkiaan uhrasi itsensä eikä kristittyjen tarvitse enää uhrata syntiensä tähden.

Mutta Jumalan laki kymmenen käskyn muodossa on voimassa edelleen. Näiden käskyjen absoluuttisuutta Jeesus tähdentää vuosisaarnassa. Luther opettaa, että käskyt ovat kuin peili, joiden valossa me näemme syntisyytemme, ja näin käskyt ajavat meitä turvautumaan Jeesuksen sovitustyöhön. Ja sitten toisaalta Pyhä Henki haluaa uskovissa tehdä työtä, että ihmissydän voisi nähdä Jumalan käskyt elämää suojelevina ohjeina. Voidaan myös ymmärtää, että kymmenestä käskystä monet ovat aivan selvästi myös yhteiskunnallisen lainkäytön perusta. Näin ne tuovat siunausta koko yhteiskuntaan. Siellä, missä niistä luovutaan, ajaudutaan väkivaltaan ja anarkiaan.

Kirjoittaja