Miten lukea Raamattua?

Raamattua voi lukea monella tavalla ja sen tekstejä voi lähestyä eri näkökulmista.

ikkkunapanor_saynamo

Kolme näkökulmaa Raamatun lukemiseen

Raamattua voi lukea kolmesta näkökulmasta. Niitä voi myös ajatella kolmena tasona, jotka johtavat yhä syvemmälle Raamatun sanoman ymmärtämiseen.

Ensimmäinen näkökulma on katsoa Raamattua kuin mitä hyvänsä kirjaa tai kirjakokoelmaa: tutkia sen kieltä, kirjoitusajankohtaa, kirjoittajien henkilöllisyyttä, historian vaikutusta teksteihin jne. Tämä taso on raamatunlukijalle tärkeä ja hyödyllinen. Mutta jos Raamatun lukeminen jää vain tälle tasolle, sen varsinainen sanoma jää hämäräksi.

Toinen näkökulma on pitää Raamattua ohjekirjana. Raamatusta löytyykin parhaat ohjeet hyvään ja tasapainoiseen elämään lähimmäisten ja Jumalan kanssa. Kymmenen käskyä ja Jeesuksen vuorisaarna (Matt. 5-7) ovat maailman parhaat ohjeet toisten ihmisten kunnioittamiseen ja kristillisen elämäntavan toteuttamiseen. Kristitty haluaa ottaa Raamatun antamat ohjeet todesta, vaikka samalla huomaakin, että niiden täydellinen noudattaminen ei onnistu. Onneksi Raamattu ei olekaan pelkkä ohjekirja.

Kolmas näkökulma on etsiä Raamatun lehdiltä pelastusta. Silloin Raamatun lukija astuu elävän ja armollisen Jumalan eteen ja kuuntelee hänen ääntään. Lukija huomaa, että vaikka hän osoittautuu itse syntiseksi, Jumala rakastaa häntä ja pelastus on jo valmiina häntä varten. Pyhä Henki selittää lukijalle Raamatun sanaa ja antaa iloa ja voimaa viedä sen sanomaa eteenpäin muillekin. Raamatun sana muuttuu rukoukseksi ja vaikuttaa lukijaan ja hänen ympäristöönsä.

Kaikki kolme näkökulmaa ja tasoa ovat tärkeitä ja ne kulkevat rinnakkain Raamattua lukiessa. Kuitenkin se, joka etsii Raamatun lehdiltä pelastusta, pääsee sen sanomaan syvimmin sisälle.

Järjestys

Raamattu on kirjakokoelma, ja siksi sitä ei tarvitse lukea kuten romaania, ensimmäiseltä sivulta viimeiseen. Toki niinkin Raamattua voi lukea, mutta sen sisältö aukeaa ehkä paremmin, jos seuraa alla olevia ohjeita.

Käytännöllisin tapa on aloittaa Uudesta testamentista ja tutkia ensin Jeesuksen elämää, joka onkin avain koko Raamatun ymmärtämiseen. Aloittaa voi esimerkiksi Markuksen evankeliumista, joka on neljästä evankeliumista lyhin ja vanhin; tai Luukkaan evankeliumista ja sen jatko-osasta eli Apostolien teoista. Sen jälkeen voi lukea esim. Johanneksen ja Matteuksen evankeliumin ja UT:n kirjetekstejä.

Vanha testamentti kannattaa aloittaa sen ensimmäisistä kirjoista eli 1. ja 2. Mooseksen kirjasta. Jos VT:n historia kiinnostaa, voi sen tutkimista jatkaa Joosuan kirjasta ja edetä aina 2. Kuningasten kirjaan. Psalmit ovat hienoja rukouksia, joita voi lukea myös muiden raamatunkirjojen rinnalla. Profeettakirjoista voi tarttua ensimmäisenä esim. Jesajan kirjan loppulukuihin (luvusta 51 eteenpäin), joissa on paljon ennustuksia Jeesuksesta. Ruutin, Joonan ja Esterin kirjat ovat lyhyitä, hienoja kertomuksia Jumalan huolenpidosta.

Raamatusta kannattaa aina etsiä asiakokonaisuuksia. Niiden valossa yksittäiset jakeet saavat merkityksensä. Siksi Raamattua ei kannata lukea jae sieltä toinen täältä -periaatteella, vaan mieluummin kirja kerrallaan.

Määrä

Raamatussa on hyvin erilaisia tekstejä. Historiallinen kerronta on erilaista luettavaa kuin esim. UT:n kirjeiden opetustekstit. Monipolviset profetiat vaativat usein enemmän tarkkaavaisuutta kuin kertomukset ja vertaukset. Joidenkin raamatunkohtien ymmärtäminen vaatii myös selitystekstien lukemista.

Raamattua kannattaakin lukea kerralla sen verran kuin pystyy sisäistämään: joskus se tarkoittaa montaa lukua, joskus vain muutamaa jaetta. Joka tapauksessa aina kannattaa pyrkiä lukemaan edes jonkinlainen kokonaisuus, esim. yhden väliotsikon alla oleva sisältö kerrallaan.

Säännöllisyys

Raamatun lukemisessa säännöllisyys on tärkeämpää kuin kerralla luettu määrä. Tässä Raamatun lukemista voi verrata terveellisiin ruokailutottumuksiin: säännölliset ateriat ovat paljon terveellisempiä kuin silloin tällöin ahmiminen. Jumalan sana ravitsee pieninäkin annoksina, kun sen nauttii rukoillen. Raamatunlukijan Liiton lukuoppaat Hetkinen ja Liftari ohjaavat päivittäisellä raamatunlukuohjelmallaan säännölliseen Raamatun lukemiseen.

Yksin ja yhdessä

Raamattua kannattaa lukea yksin ja yhdessä. Yksin lukiessa voi käyttää apuna esim. Raamatunlukijain Liiton julkaisemia raamatunlukuoppaita. Jos mahdollista, kannattaa liittyä myös raamattupiiriin tai perustaa sellainen. Toisten kanssa lukiessa ja raamatunkohdasta keskustellessa moni asia voi aueta ihan uudessa valossa. Hetkisestä ja Liftarista löytyy raamattupiirimateriaalia. RLL:n nettisivuilta löytyy sekä valmiita keskustelukysymyksiä raamatunkohtiin että ohjeita niiden tekemiseen.


SU-liikkeen raamatun­lukuohje

Raamatunlukijain Liitto kuuluu maailmanlaajuiseen Scripture Union -liikkeeseen. SU-liike opastaa Raamatun lukemiseen seuraavasti:

1. Hiljenny rukoillen

Pyydä, että Jumala puhuisi sinulle sanansa kautta

2. Lue raamatunkohta

3. Mieti

  • Mikä on tekstin pääsanoma?
  • Onko siinä lupaus/kehotus/käsky/hyvä tai huono esimerkki?
  • Mitä se kertoo kolmiyhteisestä Jumalasta? Entä ihmisestä?

4. Anna sanan tutkia itseäsi ja omaa elämääsi

5. Rukoile ja toimi

Anna sanan vaikuttaa ajatuksiisi, sanoihisi  ja tekoihisi – koko elämääsi.