Raamatun luotettavuus

Kysymys: Olen pohtinut sitä, miten Raamattuun voi luottaa ns. pyhänä kirjana, jos Jumala on sallinut siihen tehdyt muutokset ja käännösvirheet, ristiriitaisuudet ym.? Eikö Jumala olisi pitänyt huolen, ettei pyhää kirjaa pystyisi muuttamaan, jos kerta halusi meille pyhän kirjan antaa. Ja jos Raamattuun ei voi luottaa täysin niin ei voi myöskään tietää varmasti mitä Jeesus sanoi ja teki.
Lue lisää

Mistä evankeliumien kirjoittajat tiesivät Jeesuksen kiusauksista erämaassa?

Kysymys: Millä tavalla Jeesuksen erämaassa kokemat kiusaukset ja tapahtumat ovat päätyneet kirjatuksi evankeliumeihin? Lukemani perusteella olen ymmärtänyt, että Jeesus oli tuon 40 päivän ajan erämaassa yksin ilman ihmisseuraa, joten kukaan ei ollut todistamassa tapahtumia. ”Raportoiko” Jeesus erämaasta palattuaan tapahtumat opetuslapsilleen tai muille seuraajilleen, joiden kautta tapahtumat sitten perimätietona loppujen lopuksi päätyivät osaksi evankeliumeja?
Lue lisää

Onko Markuksen evankeliumi kopioitu Ilias-eepoksesta?

Kysymys: Asiani koskee keskustelupalstoilla esitettyä väitettä, että Markuksen evankeliumi on kokonaan satua ja kopioitu Homeroksen Ilias-eepoksesta. Olen aika hämmästynyt, sillä henkilöt, jotka yrittivät vakuuttaa minua, viittasivat johonkin kirjaan, jota ei löydy Suomen kirjastoista ja You Tube -kanavaan, joka vaikutti epäluotettavalta. Mahtaako olla totta? Eniten hämmentää, että olen tottunut ajatukseen, jonka mukaan Markuksen evankeliumi on vanhin ja kirjoitettu valmiiksi joskus vuosien 55-70 välillä.

Mutta palatakseni tähän minulle esitettyyn väitteeseen, onko se niin vedenpitävä, varma ja nykyään vallitseva käsitys asiasta kuten keskustelupalstojen ateistit esittivät? Ja miksi tästä väitteestä Homeroksen Iliaasta kopioimiseen ei ole aiemmin Suomessa puhuttu? Markusta voidaan kai silti pitää Johannes Markuksen työstämänä teoksena?
Lue lisää

Evankeliumit

Kysymys: Miksi evankeliumien kirjoittamiseen kuluneeseen aikaan kiinnitetään niin vähän huomiota, usein vain annetaan ihmisten ymmärtää evankeliumien kirjoitetun kerralla lyhyessä ajassa? Eikös kirjoittaminen ensimmäisellä vuosisadalla ollut kuitenkin haastavampaa ja aikaa vievää sen aikaisilla välineillä kuin tänä päivänä tietokoneilla?

Esimerkiksi vanhimmaksi evankeliumiksi katsotaan usein Markuksen evankeliumia joka on arviolta kirjoitettu valmiiksi vuosien 58-73 aikana. Jos voidaan olettaa että evankeliumin kirjoittajalta on kulunut 10-15 vuotta aineiston kokoamiseen ja esivalmisteluun sekä teoksen kirjoittamiseen ja taittoon papyrusrullalle, olisi kirjoittajan silloin aloittaa työnsä joskus vuosien 43-63 välillä. Voidaanko tällaista olettaa ja onko se uskottavaa?
Lue lisää

Miksi alaviitteet ovat erilaisia vanhassa ja nykyisessä käännöksessä?

Kysymys: Minulla on käytössäni raamattu, jossa vasemmalla sivulla on raamatun vanha käännös ja oikealla sivulla nykyinen käännös. Olen ihmetellyt, miksi alaviitteet ovat niin erilaisia vanhassa ja uudessa käännöksessä. Toisessa käännöksessä on viitattu tiettyyn raamatunkohtaan, mutta toisessa taas ei kyseistä viittausta ole, vaikka minun maallikonkin mukaan viittaus olisi tärkeä olla ko. paikalla.
Lue lisää

Onko Raamattu kirjaimellisesti totta?

Kysymys: Raamatusta puhutaan, kuin se olisi ollut olemassa nykyisessä muodossaan alusta lähtien. Kuitenkin Raamattu sellaisena kirjakokoelmana kuin me sen tunnemme, on mm. Nikean kirkolliskokouksen hyväksymä ”kirkkopoliittinen” kooste. Siis todellisuudessa Raamatun sisältö määrittyi kirkkopoliittisin perustein.

Onko Raamattu mielestänne totta kirjaimellisesti? Ja perusteet. Kysyn tätä vilpittömästi.
Lue lisää
  • 1
  • 2