RUKOUSAIHEKUUTIO

Rukousaihekuutio auttaa tutustumaan erilaisiin rukousaiheisiin ja rukoi­lemaan elävästi ja monipuolisesti. Kuution kuusi symbolia kuvaavat Isä meidän -rukouksen eri aiheita ja kutsuvat sisällyttämään ne päivittäiseen rukoukseen.

On hyvä huomioida, että kaikki eivät rukoile mielellään ääneen. Heille on silloin hyvä antaa mahdollisuus rukoilla, kiittää, ylistää tai tunnustaa synnit hiljaa mielessään. Niille, jotka kokevat omin sanoin rukoilun vaikeaksi, voi antaa mahdollisuuden rukoilla laulun tai Raamatun sanoin.

Vinkki: Voit käyttää rukousaihekuutiota yhdessä rukoustapakuution kans­sa.

RUKOILE RUKOUSAIHEKUUTION AVULLA

Heitä
Heitä kuutiota kuin noppaa ja toimi symbolin mukaisesti.

Mieti
Mieti yksin tai muiden kanssa, mitä haluaisit rukoilla.

Rukoile
Rukoile symbolien mukaisesti. Kuutio auttaa keksimään erilaisia rukousai­heita.

 

RUKOILE RAAMATUN SANOIN

Raamatussa on paljon eri henkilöiden rukouk­sia ja muitakin rukoukseksi sopivia tekstejä. Ne voivat rikastuttaa rukousta. Niitä voi käyttää myös silloin, kun itse ei löydä sanoja.

– Kuution heittäjä valitsee Raamatusta rukouksen tai tekstin. On suositeltavaa tehdä jo etukäteen esim. korteille erilaisia rukouksia, joista voi valita sopivan. (Lasten kanssa rukoillessa voi olla hyvä, että valittavana on vain muutama teksti – tai vain yksi.)
– Kuution heittäjä voi rukoilla koko rukouksen ää­neen tai ääneen rukoilijaa voidaan vaihtaa muuta­man jakeen välein.
– Jos rukouksen sanat ovat kaikkien nähtävissä, jokainen voi myös rukoilla vain hiljaa omassa mielessään. Rukous loppuu, kun kuution heittäjä sanoo ”Aamen”.

Rukoustekstejä Raamatusta

Isä meidän -rukous (Matt. 6:9–13)
Marian kiitosvirsi (Luuk. 1:46-47, 49-50)
Herran siunaus (4. Moos. 6:24–26)
Älä anna köyhyyttä, älä rikkautta (Sananl. 30:8)
Ei ole muuta Jumalaa (2. Sam. 7:22)
Herra on luonut kaiken (Ilm. 4:11)
Jumala kuulee ja suojelee (Ps. 5:2–4, 12)
Luojan suuruus (Ps. 8:4–10)
Jumala puolustaa sorrettuja (Ps. 9:2–5, 10–11)
Herra on minun paimeneni (Ps. 23)
Jumala suojelee (Ps. 25:4–7, 16–18)
Jumala auttaa ihmistä ja eläintä (Ps. 36:6–10)
Jumala ajattelee parastamme (Ps. 40:6)
Tunnustan syntini (Ps. 51:3–12)
Jumalan sana antaa turvan (Ps. 56:4–6,12)
Kiitoslaulu Jumalalle (Ps. 57:8–12)
Kiitos Jumalalle, joka auttaa (Ps. 63:5–9)
Jumala suojaa syntymästä saakka (Ps. 71:1–8)
Luomakunta (Ps. 104:19–25, 27–28)
Kiitoslaulu Jumalalle (Ps. 108:2–7)
Kiitos Jumalan sanasta (Ps. 119:9–16)
Jumala antaa anteeksi (Ps. 130:1–5)
Jumala tuntee koko elämäni (Ps. 139:1–6)
Jumala on luonut minut (Ps. 139:13–18)

 

YLISTÄ

Ylistän Jumalaa siitä, kuka ja millainen hän on, ja että hän elää vuorovaikutuksessa kanssamme.

– Jumalan ominaisuuksia ja toimintaa voidaan miettiä yhdessä etukäteen: ”Jumala on…” ”Jumala on meille…”.
– Kuution heittäjä voi ylistää Jumalaa ääneen tai kaikki voivat ylistää vuorotellen ääneen sanomalla yhden yhdessä mietityistä asioista.
– Jos ääneen ylistäminen tuntuu vieraalta, kaikki voivat yhdessä ylistää Jumalaa hiljaa mielessään. Kun kuution heittäjä sanoo ”Aamen”, rukous päät­tyy.
– Vaihtoehtoisesti voidaan laulaa yhdessä ylistys­laulu tai rukoilla jokin Raamatun rukous (katso listaa edellä).

 

KIITÄ

Kiitän Jumalaa siitä, mitä hän on tehnyt ja miten hän on auttanut.

– Kiitosaiheita voidaan kerätä jo etukäteen: ”Olen kiitollinen Jumalalle siitä, että…”
– Kuution heittäjä kiittää Jumalaa ääneen tai kaikki voivat kiittää vuorotellen ääneen sanomalla yhden yhdessä mietityistä asioista.
– Jos ääneen rukoilu tuntuu vaikealta, kaikki voivat rukoilla kiitosrukouksen hiljaa mielessään. Rukous päättyy, kun kuution heittäjä sanoo ”Aamen”.
– Vaihtoehtoisesti voidaan laulaa kiitoslaulu tai rukoilla psalmin sanoin (katso listaa edellä).

 

PYYDÄ

Kerron Jumalalle omia ja toisten tarpeita ja pyydän häneltä apua.

– Rukousaiheita voidaan kerätä jo etukäteen: ”Tar­vitsen…”, ”Olen kuullut, että x tarvitsee…” Tässä yhteydessä voidaan tuoda esiin myös yleismaail­mallisia huolenaiheita, ajankohtaisia tapahtumia tai omaan kirkkoon / seurakuntaan liittyviä aiheita.
– Kuution heittäjä pyytää Jumalalta jotain itselleen tai toisille rukoilemalla ääneen tai kaikki voivat ru­koilla vuorotellen ääneen sanomalla yhden yhdessä mietityistä asioista.
– Voidaan myös jakaantua pienempiin ryhmiin rukoi­lemaan.
– Kukin voi myös rukoilla hiljaa mielessään. Rukous päättyy, kun kuution heittäjä sanoo ”Aamen”.

 

TUNNUSTA

Tunnustan syntini Jumalalle ja pyydän anteeksian­tamusta.

– Mietitään hiljaa omassa mielessä kulunutta viikkoa: millaisia vääriä tekoja olen sen aikana tehnyt. – Tun­nustetaan ne hiljaa Jumalalle ja pyydetään anteeksi. Rukous päättyy, kun kuution heittäjä sanoo ”Aamen”.
– Ohjaaja voi lukea synninpäästön, esimerkiksi: ”Jeesus sanoo: ’Ystäväni, ole rohkealla mielellä, sinun syntisi annetaan anteeksi.’”
– Voidaan myös kirjoittaa paperille asioita, joita tarvitsee selvittää jonkun ihmisen kanssa. Paperi otetaan mukaan kotiin, jotta asiat muistetaan sel­vittää ja pyytää anteeksi.

 

JOKERI

Valitsen minkä hyvänsä symbolin ja toimitaan sen mukaisesti.

 

Copyright: Ohjeet Sveitsin saksankielisen Scripture Union -liikkeen tekemän Rukousaihekuution käyttämiseen. Ohjeita ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen ilman tekijän suostumusta.
© Bibellesebund Schweiz (2019)
Sisältö: Ruedi Kündig
Kuvitus: Claudia Kündig
Toimitus: Sara Schmidt
Suomenkielisten ohjeiden käännös, toimittaminen ja taitto: Raamatunlukijain Liitto

Kuutioiden esittely

Kuutioiden tilaukset tällä lomakkeella