Eräpolku Raamattuun – Toiminnallinen Nuorisotyön Johtajuuskurssi

Eräpolku Raamattuun – toiminnallinen nuorisotyön johtajuuskurssi

Eräpolku Raamattuun -kurssilla opitaan ohjaamaan nuoria Jeesuksen esimerkin mukaan, niin että heissä syntyy luottamus Jeesukseen sekä myös itseensä ja toisiinsa. Jumalan sana avautuu uudella tavalla luonnon keskellä tapahtuvien fyysisten ponnistusten ja havainnollistamisen kautta. Kurssi sisältää opetushetkien lisäksi monipuolista luonnossa liikkumista sekä runsaasti käytännön harjoituksia ja vinkkejä omassa työssä sovellettavaksi.

Kurssi pidetään 25.–30.9.2018 Sastamalassa. Se on tarkoitettu nuorisotyönohjaajille, pastoreille ja nuorisotyön opiskelijoille ja vapaaehtoisille.
Lue lisää