Vapaa tahto

Kysymys: Jos ensimmäiset ihmiset eivät olisi langenneet, missä olisi ihmisen vapaa tahto?

Vastaus

Raamatun luomiskertomuksessa nousee vahvasti esiin ihmiselle annettu vapaus, myös valinnanvapaus. ”Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista.” (1. Moos 2:16). Oli vain yksi rajoitus. Ja juuri tuon yhden, Jumalan asettaman rajan ylittäminen merkitsi kapinaa ja syntiin lankeemusta. Lankeemuksen seurauksena ihmisen tilanne muuttui kokonaisvaltaisesti, vapaata tahtoa myöten. Eli synti sai ratkaisevan otteen koko ihmisestä, hänen tahtonsa mukaan lukien.

Vastauksena kysymykseen voidaan siis todeta, että jos lankeemusta ei olisi tapahtunut, niin meillä olisi edelleenkin täysin vapaa tahto.

Tietenkin syntiin langenneella ihmisellä on edelleenkin jossain määrin vapaus valita. Hän voi valita, millaisen paidan pukee tänään ylleen ja mitä ruokaa haluaa syödä. Mutta kaikkein syvimmissä elämään, kuolemaan ja ennen kaikkea pelastumiseen liittyvissä kysymyksissä hän on viime kädessä Jumalan armon ja tahdon varassa. Ja onneksi hänen tahtonsa meitä jokaista kohtaan on hyvä. Hän tahtoo vetää meitä puoleensa ja kutsua luokseen. (Joh. 6:44; 1. Tim. 2:3–4.)

Kirjoittaja