Rukoushelmet

Kysymys: Onko rukoushelmien (esim Lönnebon helmet) käyttö Raamatun mukaista vai onko se jotenkin itämaista meditaatiota?

Vastaus

Kristillinen meditaatio on parhaimmillaan hiljaista rukousta ja mietiskelyä, missä ihminen tietoisesti suuntaa ajatuksensa Jumalaan ja pyrkii kuuntelemaan, mitä Jumalalla on hänelle sanottavana. Ensisijaisesti Jumala puhuu meille Sanassaan eli Raamatussa. Raamatun sanaan pohjautuva ja sitä selittävä hyvä hengellinen kirjallisuus ym. materiaali voi olla tässä suureksi avuksi.

Rukoushelmien eräs idea lienee siinä, että ne muistuttavat käyttäjäänsä joistakin Raamatun keskeisistä totuuksista ja lupauksista ja voivat auttaa keskittymään rukoukseen silloinkin, kun kirjaa tms. ei ole mahdollista pitää avoimena. Tämä tietenkin edellyttää helmien merkityssisällön ja käyttöohjeiden tuntemista. Mitään taikakaluja helmet eivät ole.

Raamatussa on esimerkkejä siitä, että jokin konkreettinen esine tai asia muistuttaa Jumalan pelastusteoista. Eräs tällainen esimerkki löytyy Joosuan kirjan 4. luvusta, jossa Jumala käskee israelilaisia ottamaan Jordanvirran keskeltä 12 kiveä ja viemään ne maihin muistuttamaan siitä, että Jordanin vedet väistyivät Herran liitonarkun tieltä, kun israelilaiset olivat tulossa Luvattuun maahan.

Lönnebon helmien merkityssisällöt ja käyttöohjeet löytyvät netistä hakusanalla ”Rukoushelmet”. Niiden sanomassa on joitakin Raamatun keskeisiä opetuksia. Jos helmet auttavat kysyjää muistamaan niitä ja keskittymään rukoukseen ja sitä kautta rakentumaan hengellisesti, niiden käyttö on OK. Erityisen hyvänä pidin ohjetta, että ns. ”jumalahelmen” kohdalla neuvotaan rukoilemaan Isä meidän rukous.

Kirjoittaja