Rahan­keräys­lupa

Raamatunlukijain Liitto ry:n rahankeräysluvan tiedot

Luvan myöntäjä Poliisihallitus

Lupa 6.11.2020 RA/2020/1396
1.1.2021 alkaen

Keräyskohteet

1. Raamatun tuntemisen ja lukemisen edistämiseen Suomessa. Varoja käytetään raamatunlukemisen ja -opetuksen tueksi tehtävien materiaalien ja ohjelmien valmistamiseen ja julkaisuun, raamatunlukemiseen ja raamattutyöhön ohjaamiseen ja rohkaisemiseen, ja työstä tiedottamiseen. Varoilla katetaan edellä kerrotusta toiminnasta aiheutuvia kuluja, kuten henkilöstökuluja, painatus-, postitus-, kuvitus- ja taittotyön kustannuksia, matkakuluja, toimitilakuluja, työvälinehankintojen kuluja sekä tiedottamisesta aiheutuvia kuluja.

2. Viron Scripture Unionin (Avatud Piibli Ühing) tekemään raamattutyöhön erityisesti lasten ja nuorten parissa. Varoilla järjestetään lapsille ja nuorille raamattuleirejä. Varoilla katetaan leirien järjestämisestä aiheutuvia kuluja, kuten henkilöstökuluja, ruokailukuluja sekä tila- ja materiaalikuluja.

Keräysalue: Koko Suomi, Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Varat käytetään kuluvan vuoden tai sitä seuraavan vuoden kuluihin.