Rahan­keräys­lupa

Raamatunlukijain Liitto ry:n rahankeräysluvan tiedot

Luvan myöntäjä Poliisihallitus
Lupa 9.9.2016 RA/2016/464
Ajalle 1.1.2017-31.12.2018

Keräyskohteet

1. RLL:n työhön kotimaassa lasten, nuorten ja ryhmien raamatunluvun edistämiseen.

2. Viron Scripture Unionin (Avatud Piibli Uhing) raamattutyöhön erityisesti lasten ja nuorten parissa.

Keräysalue: Koko Suomi, Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Varat käytetään kuluvan vuoden tai sitä seuraavan vuoden kuluihin.