Ohjeita raamattu­ryhmän ohjaajalle

Miten valmistautua raamattupiirin vetämiseen? Miten saada raamattupiiriläiset osallistumaan keskusteluun niin, ettei kokoontumisesta tule ohjaajan yksinpuhelua? Miten luoda avoin ilmapiiri ja johdattaa piiriläiset keskustelemaan nimenomaan raamatunkohdasta? Miten toimia, jos joku on aina hiljaa? Näistä yleisohjeista löydät vastauksia näihin ja moniin muihinkin raamatturyhmän ohjaamista koskeviin kysymyksiin.

Raamattu­ryhmä­materiaalin valmistelu

 1. Rukoile, että Pyhä Henki puhuisi sinulle käsiteltävänä olevan raamatunkohdan kautta ja johdattaisi valmistelutyötäsi.
 2. Lue raamatunkohta muutamaan kertaan läpi ja kirjoita ylös ajatuksiasi, jotka spontaanisti nousevat siitä mieleesi.
 3. Valmistele lyhyt, muutaman virkkeen mittainen johdanto raamatunkohtaan. Esitä siinä sellaista tietoa, joka ei käy suoraan ilmi tekstistä, esim. tapahtuma-aika, tekstin alkuperäiset vastaanottajat, tekstin paikka Raamatussa tai ko. raamatunkirjassa. Selitä sanat ja termit, joiden ymmärtäminen on tärkeää. Johdantoon ei kannata sisällyttää tulkintaa – se löydetään yhdessä keskustellen.
 4. Tee raamatunkohdan pohjalta keskustelukysymyksiä. Ohjeita hyvien kysymysten tekemiseen löydät alempaa tältä sivulta. Mieti myös, voisiko omista tekstin nostattamista ajatuksistasi (kohta 2) muodostaa kysymyksiä.
  • tarkkailukysymyksiä 2-3 kpl
  • tulkintakysymyksiä 5-10 kpl
  • sovelluskysymyksiä 2-3 kpl (lukumäärät noin tunnin mittaiseen raamikseen)

Kysy kysymykset itseltäsi tai puolisoltasi/ystävältäsi ja tarkkaile, ovatko ne ymmärrettäviä ja keskustelua herättäviä.

Mieti raamiksen loppuun sopiva raamatunjae tai jokin muu lyhyt teksti, joka toimii loppuyhteenvetona.

Rukoile raamiksen ja kaikkien osallistujien puolesta.

Miten teen keskustelu­kysymyksiä?

Hyvät, keskustelua herättävät kysymykset ovat avoimia, eli niihin ei voi vastata vain ”kyllä” tai ”ei”. Noin tunnin mittaiseen kokoontumiseen tarvitaan 10–15 keskustelukysymystä: pari tarkkailukysymystä, 5-10 tulkintakysymystä ja pari sovelluskysymystä.

Tutki tekstiä alla olevien kysymysten ja ohjeiden mukaan ja muodosta kolmenlaisia kysymyksiä:

1. Tarkkailu- eli havaintokysymykset

Kuka? Mitä? Missä? Milloin?

– Kun kyseessä on raamatunkertomus, kiinnitä huomiota nimiin, paikkoihin, paikasta toiseen siirtymiseen, tapahtumien järjestykseen, henkilöihin ja heidän asemaansa ja henkilöihin, joita ei tekstissä suoraan mainita.

– Kun kyseessä on opetusteksti (esim. kirjeet tai Jeesuksen puhe) kiinnitä huomiota tekstin rytmiin, sanojen toistumiseen, verbimuotoihin, vastakohtiin, korostuksiin.

2. Tulkintakysymykset

Miksi? Mikä muuttuu? Mitä merkitystä tapahtumalla/opetuksella oli alkuperäisille paikallaolijoille/kuulijoille? Mikä on tekstin ydinsanoma?

– Kun kyseessä on raamatunkertomus, kiinnitä huomiota siihen, kuka tekee, mitä hän tekee, miksi hän tekee, tapahtuuko muutosta, mikä on tekstin yhteys laajempaan kokonaisuuteen tapahtumien ketjussa, raamatunkirjan sisällä tai koko Raamatun sanomassa.

– Kun kyseessä on opetusteksti, kiinnitä huomiota tekstin painotuksiin, toistettavien sanojen merkitykseen, tekstin alkuperäisiin kuulijoihin (tai lukijoihin) – millä tavalla teksti vaikutti heihin?

3. Sovelluskysymykset

Miten teksti koskee omaa elämääni, seurakuntaa, kirkkoa, yhteiskuntaa, koko ihmiskuntaa? Eroaako sen sanomaa siitä, miten asiasta yleisesti ajatellaan? Miten? Missä asiassa meidän/minun pitäisi kehittyä tai miten muuttua? Miten teksti puhuu meille/minulle juuri tänään? Onko siinä hyvä tai huono esimerkki? Millä tavalla se muuttaa käsitystäni itsestäni, lähimmäisestäni, Jumalasta?

Jos sovelluskysymyksistä tekee hyvin henkilökohtaisia, osallistujia voi pyytää pohtimaan niitä vain hiljaa mielessään.

Raamattu­ryhmän ohjaaminen

 1. Huolehdi siitä, että kokoontumistila on viihtyisä ja istumapaikat on järjestetty niin, että kaikki näkevät toisensa.
 2. Toivota osallistujat tervetulleiksi, esittele itsesi ja pyydä muitakin kertomaan nimensä, jos mukana on toisilleen tuntemattomia.
 3. Rukoile aluksi lyhyesti.
 4. Raamatunkohta luetaan ensin ääneen ja sitten hiljaa omassa mielessä.
 5. Lue johdanto ja esitä kysymykset yksi kerrallaan. Odota kärsivällisesti vastauksia, älä vastaa itse kysymyksiisi.
 6. Pysy sovitussa aikataulussa. Jos huomaat, että kaikkia kysymyksiä ei ehditä käydä läpi, esitä ainakin yksi sovelluskysymys lopuksi.
 7. Lue valmistamasi loppuyhteenveto tai tee se keskustelun pohjalta.
 8. Rukoile lopuksi lyhyesti tai rukoilkaa yhdessä Isä meidän -rukous tai Herran siunaus.
 9. Muistuta seuraavan kokoontumisen ajankohdasta.

10 ohjetta ohjaajalle

 1. Kuuntele lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.
 2. Ohjaa ryhmää vakavissasi olematta itse liian vakava.
 3. Auta muita pääsemään sisälle tekstiin hyväien keskustelu- ja pohdintakysymysten avulla.
 4. Puhu itse vähemmän kuin muut.
 5. Anna puheenvuoron kiertää ja innosta ryhmäläisiä keskustelemaan.
 6. Luo ilmapiiri, jossa ketään ei syrjitä ja erilaisia mielipiteitä saa ilmaista avoimesti.
 7. Auta ujoimpiakin ilmaisemaan mielipiteensä.
 8. Opeta puheliaita antamaan muillekin puheenvuoro.
 9. Osoita huumorintajua silloin, kun sitä tarvitaan.
 10. Nauti Raamatun sanasta ja maistele sitä yhdessä muiden kanssa.

Mitä tehdä, kun…

a) keskustelu ajautuu täysin pois raamatunkohdasta?

Palauta ryhmän huomio tekstiin: opettaako teksti meille jotain aiheesta? Eli kysy tulkintakysymyksiä. Jos ryhmässä nousee tekstistä esiin toisenlaiset teemat, kuin itse olit ajatellut kysymyksiä valmistaessasi, anna keskustelun kulkea ryhmän esiin nostamissa teemoissa – kunhan pysytään käsiteltävässä raamatunkohdassa.

b) kukaan ei sano mitään?

Jos osallistujat kokevat olonsa mukavaksi, keskusteluunkin on helpompi osallistua. Kiinnitä siis huomiota siihen, miten otat osallistujat vastaan: toivota jokainen tervetulleeksi, kysele kuulumisia ja pyydä toisilleen tuntemattomia (esim. uuden osallistujan tullessa ryhmään) esittäytymään toisilleen. Järjestä istumapaikat niin, että kaikki näkevät toisensa eikä kukaan jää piirin ulkopuolelle toisten taakse.

Hiljaisuutta on monenlaista: joskus se on myös merkki keskittymisestä! Annoitko ryhmälle tarpeeksi aikaa lukea tekstiä? Ovatko kysymyksesi ymmärrettäviä? Jos huomaat, ettei kysymystäsi ymmärretä, voit tarkentaa sitä lisäkysymyksellä. Jos huomaat, että jollakin olisi sanottavaa, mutta hän ei uskalla avata suutaan, rohkaise häntä puhumaan (esim. ”Jaana, ihan kuin sinulla olisi jotain mielessä tähän kysymykseen liittyen…”). Vaikka osaatkin vastata itse jokaiseen kysymykseesi, älä kerro omia vastauksiasi kovin innokkaasti ainakaan silloin, jos ryhmä on hyvin hiljainen – muuten kokoontumisista tulee jatkossa omaa yksinpuheluasi! Sen sijaan voit jättää jonkin kysymyksen ilman vastausta; ehkäpä osallistujat ovat vastanneet siihen omassa mielessään.

c) puhelias ryhmäläinen ei anna muille suunvuoroa?

Jos puhelias henkilö on uusi ryhmässä, häntä ei kannata kovin tarmokkaasti hiljentää. Jos hän taas on kaikille tuttu, häntä voi huumorin avulla yrittää saada antamaan muillekin puheenvuoroa. Häntä tai hänen kommenttejaan ei kuitenkaan saa tehdä naurunalaisiksi. Voit välillä osoittaa kysymyksiä suoraan muille osallistujille tai jakaa ryhmä pienryhmiin.

d) osa ryhmäläisistä juttelee omia asioitaan raamattupiirin aikana?

Keskeytä yhteinen keskustelu ja pyydä ko. henkilöitä juttelemaan asiansa pikaisesti loppuun. Yleensä muiden hiljaisuus ja odotus hiljentävät tällaiset ylimääräiset keskustelut nopeasti.

e) joku esittää mielipiteen, joka on selvästi Raamatun vastainen?

Älä tyrmää mielipidettä, vaan ohjaa ryhmä keskustelemaan siitä. Keskustelun yhteydessä voit esittää omankin mielipiteesi. Pitäydy siinä, minkä Raamattu selvästi ilmoittaa.