Ilmestyskirjan kaksi todistajaa

Kysymys: Ovatko Ilm. 11:10 mainitut kaksi todistajaa pahoja, kun ne vaivaavat ihmisiä?

Vastaus

Ilmestyskirjan luvun 11 alkupuoli (3-14) puhuu kahdesta arvoituksellisesta, säkkipukuisesta todistajasta, joita kutsutaan myös profeetoiksi. Nämä todistavat, tekevät ihmeitä, heidät surmataan, mutta sitten herätetään eloon ja otetaan taivaaseen.

Jakeessa neljä kerrotaan yhtä arvoituksellisesti, että todistajat ovat kaksi öljypuuta ja kaksi lampunjalkaa. Kun katsotaan alaviitettä, näemme että öljypuut viittaavat Sakarjan aikaisiin Joosuaan ja Serubbabeliin, ylipappiin ja käskynhaltijaan, jotka toimivat yhdessä maan parhaaksi ja Jerusalemin temppelin rakentamiseksi. He olivat Jumalan valtuuttamia todistajia.

Lampunjalat tarkoittavat Ilmestyskirjassa puolestaan seurakuntia, kristillistä kirkkoa. On tulkittu hyvin perustein, että nämä kuvat yhdistäen kaksi todistajaa kuvaavat pakana- ja juutalaiskristillistä todistusta tämän maailman keskellä. Jumalan sana lakina ja evankeliumina saa aikaan sekä vastaanottamista että vastustusta.

Entä sitten todistajien tuottama vaivaaminen? Lainaan Jukka Norvannon valaisevaa selitystä kysyjän mainitsemaan jakeeseen. ”On mielenkiintoista, että Jumalan sanan todistajien sanotaan vaivanneen maan asukkaita. Sellaista todella tapahtuu nykyäänkin. Ihmiset, jotka pitävät kiinni Jumalan sanasta, tuntuvat hankalilta lähimmäisiltä… He tuovat ikävällä tavalla esiin sen, mitä Jumala on sanonut, ja siitä me emme tahdo tulla muistutuksi. Me tahdomme tehdä niin kuin meistä itsestämme tuntuu, ja me tahdomme tehdä sen hyvällä omalla tunnolla… Sitä rauhaa kuitenkin rikkovat Jumalan sanasta kiinni pitävät ihmiset. Siksi heistä tahdotaan päästä eroon, ja siksi heidän hävittämistään juhlitaan niin kovasti.”

Mainitut todistajat eivät siis ole pahoja, vaan Jumalan käytössä. Vaino ja marttyyrius eivät tuhoa kristillistä seurakuntaa. Kristukseen turvaavana todistajana se on lopulta voittava kirkko.

Kirjoittaja