Lahjat mahdollistavat raamattutyön

”Pidän yhtenä arvokkaimmista lahjoista elämässäni sitä, että olen saanut jo pienenä kuulla Jumalan sanaa”, kirjoitti kolmekymppinen nainen. Raamatun sana on arvolahja lapselle ja nuorelle – niin kuin myös aikuiselle!

Kunkin kristillisen sukupolven tehtävä on välittää Jumalan hyvää sanomaa eteenpäin ja auttaa kaikenikäisiä juurtumaan Raamatun sanaan,  jotta hekin voisivat saada hengellistä ravintoa uskoonsa ja elämäänsä. Tätä varten myös Raamatunlukijain Liitto (RLL) on olemassa, välineenä ja operoijana. Tehtävämme on innostaa ja tukea eri-ikäisiä kristittyjä aktiivisiksi raamatunlukijoiksi. Itse työn toteuttaminen mahdollistuu raamattutyön ystävien tuen varassa.

Kutsumme Sinua mukaan työn mahdollistajaksi. 

Keräyksen kohteena on raamattutyö  lasten, nuorten ja raamatturyhmien parissa. Varoilla tuetaan nuorille suunnatun raamatunlukuohjelman, Liftarin, tekemistä, uudenlaisten materiaalien valmistamista lasten, nuorten ja ryhmien Raamatun lukemisen ja opettamisen tueksi sekä raamattutyöhön ohjaamista ja innostamista.

Keräämme myös varoja Viron sisarjärjestömme työn tukemiseksi. Lahjavaroille tuetaan Viron sisarjärjestön lasten ja nuorten raamattuleirien järjestämistä.

RLL:n rahankeräyslupa.

Lahja raamattutyölle

Saaja: Raamatunlukijain Liitto ry

Pankkiyhteys: IBAN FI25 1579 3000 1327 72

Viitenumerot:

  • 10016 RLL:n työ kotimaassa (lasten, nuorten ja ryhmien raamattutyön tukeminen ja kehittäminen)
  • 11015 Viron Scripture Union (lasten ja nuorten raamattuleiritoiminnan tukeminen)