Hetkinen Raamatun lukemiseen

Hetkinen on raamatunlukuopas, apu ja tuki säännölliseen Raamatun lukemiseen.

Opas sisältää joka päivälle Raamatun lukujakson ja lyhyen opetuksen siihen. Koko Raamatun kattavassa lukuohjelmassa Raamattua käydään läpi järjestelmällisesti ja monipuolisesti. Sunnuntaisin luetaan kirkkovuoden tekstejä, joihin liittyy myös raamatturyhmäkysymyksiä.

Uuden kirjan lukeminen aloitetaan lyhyellä johdannolla. Laajemmat johdannot Raamatun kirjoihin löytyvät näiltä nettisivuilta.

Opetustekstejä kirjoittavat useat kymmenet eri henkilöt, joista suuri osa on raamatunopettajia tai pastoreita eri järjestöistä ja seurakunnista.

Opetukset sisältävän lukuohjelman lisäksi oppaasta löytyy myös ”Raamattu vuodessä läpi” -lukuohjelma.

Hetkisen tilaajilla on mahdollisuus lukea päivän teksti myös sähköisesti e-Hetkisestä.

Opas ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja on Raamatunlukijain Liiton jäsenlehti.

Tutustu Hetkiseen: Hetkisen näyteaukeama

Tilaa Hetkinen!