RAAMATUNLUKIJAN KUUTIO

RAAMATUNKOHDAN SANOMA

Raamatunlukijan kuution avulla syvennytään raamatunkohdan sanomaan ja sen ymmärtämiseen sekä sovelletaan sitä omaan elämään. Kuution symboleihin liittyvät kysymykset ovat samat kuin Scripture Union -liikkeen (Raamatunlukijain Liiton) yleisissä raamatunlukutapasuosituksissa.

Kuutiota käytettäessä kysymysten järjestyksellä ei ole ratkaisevaa merkitys­tä ja vastausten sisällöt voivat osittain mennä päällekkäinkin.

Ryhmässä kukin voi heittää kuutiota vuorollaan, ja jokaisen heiton jälkeen keskustellaan ko. symbolin mukaisesta aiheesta.

LUE RAAMATTUA RAAMATUNLUKIJAN KUUTION AVULLA

Rukoile
“Rakas Jumala, auta minua ymmärtämään, mitä haluat tänään sanoa minulle Raamatun sanan kautta.”

Lue
Raamatun lukeminen on pyhien kirjoitusten lukemista. Joskus kannattaa lukea teksti useamman kerran. Myös ääneen lukeminen on hyödyllistä.

Ajattele
Heitä noppaa ja mieti tekstiä sen symbolien avulla.

Etsi
Mieti, mikä raamatunkohdan asia on sinulle tärkein tai mitä Jumala voisi opettaa sinulle sen kautta. Kirjoita tekstistä löytämäsi “kultainen jae” omaan muistikirjaasi.

Rukoile
Vastaa Jumalalle siihen, mitä hän on sinulle Raamatun kautta puhunut.

Kiitä
Jumalaa ja pyydä häneltä apua itsellesi ja muille!

Muistele
Talleta mieleesi, mitä luit, ja toimi myös sen mukaan.

Vinkki: Voit käyttää Raamatunlukijan kuutiota ja Raama­tuntutkijan kuutiota myös yhtä aikaa ja miettiä luetusta raamatunkohdasta sekä sen sano­maa että tehdä havaintoja. Ryhmäs­sä voidaan myös antaa kuutioiden heittäjän valita heiton jälkeen, kum­man kuution aiheesta keskustellaan.

 

KOLMIYHTEINEN JUMALA

– Kertooko tämä raamatunkohta jotain Jumalasta (Isästä, Pojasta tai Pyhästä Hengestä)?
– Mitä Jumala, Jeesus tai Pyhä Henki sanoo tai tekee tässä raamatunkohdassa?
– Miten kertomuksen hahmot reagoivat siihen, mitä Jumala, Jeesus tai Pyhä Henki sanoo ja tekee?

  • Valkoinen on puhtauden ja pyhyyden väri. Kolme kuvaa kertoo siitä, että Jumala on kolmiyhteinen: Isä (valtaistuin), Poika (Jeesus), Pyhä Henki (kyyh­kynen).

 

HYVÄ TAI HUONO ESIMERKKI

– Löydätkö tekstistä hyvän tai huonon esimerkin ihmisistä?
– Mitä hyvää tai pahaa ihmiset ovat kertomuksessa tehneet?
– Miksi ihmiset käyttäytyvät näin?
– Oletko koskaan havainnut tällaista käytöstä tai toiminut itse niin?

  • Oranssi väri muistuttaa ihonväriä. Kasvot edusta­vat ihmisiä Raamatun kertomuksessa.

 

KEHOTUS

– Onko tekstissä jokin kehotus?
– Ketä kehotetaan tekemään ja mitä?
– Missä tilanteessa raamatunkohdan ihmiset ovat, kun he saavat kehotuksen?
– Onko tuo kehotus tärkeä myös meille tänään?

  • Sininen on kuninkaan väri. Huutomerkki osoittaa, että kertomuksen ihmisten – ja meidänkin – pitäi­si kiinnittää huomiota johonkin ja tehdä jotain.

 

LUPAUS

– Löytyykö tekstistä lupaus?
– Mitä luvataan? Kenelle se luvataan?
– Millainen ja kuka on kertomuksen henkilö, joka antaa lupauksen?
– Mitä kertomuksessa tapahtuu henkilölle, jolle lupaus annetaan?
– Onko lupaus voimassa vielä tänäkin päivänä?

  • Vihreä tarkoittaa toivoa. Sormus muistuttaa lu­pauksesta.

 

VAROITUS

– Löytyykö tekstistä varoitus?
– Nuoremmat lapset: Löydätkö lauseen, jossa on huutomerkki?
– Ketä varoitetaan?
– Mistä ja miten häntä varoitetaan?
– Miksi häntä varoitetaan?
– Mitä kertomuksessa tapahtuu henkilölle, jota varoitetaan?
– Onko tämä varoitus edelleen tärkeä?

  • Punainen on vaaroista varoittavien liikennemerk­kien väri. Punainen tarkoittaa: “Huomio!”

 

 KULTAINEN JAE

– Mikä raamatunkohdan jae on sinulle tärkein?
– Miksi se on sinulle tärkeä?
– Mikä raamatunkohdassa rohkaisee, lohduttaa tai vahvistaa sinua?
– Miten haluat soveltaa tätä raamatunjaetta omaan elämääsi?

  • Kullan väri kuvaa jotain arvokasta.

Yksilötehtävä: Etsi oma kultainen jae
Raamatunlukijan kuutio asetetaan kaikkien näkyvil­le niin, että kultainen symboli on ylöspäin. Jokainen valitsee raamatunkohdasta jakeen, joka hänen mielestään on tärkeä, josta hän pitää erityisesti, tai joka erityisesti puhutteli häntä. Jos haluaa, voi kertoa jakeen muille.

Vinkki:
Kultaista jaetta ei kannata hukata. Lapset kutsuvat sitä usein lempijakeeksi tai aarteeksi. Jakeen voi kirjoittaa omaan kultaisten jakeiden vihkoon, jotta sen voi paremmin muistaa myöhemminkin. Kultais­ten jakeiden vihko onkin monelle hyvin arvokas.

 

Copyright: Ohjeet Sveitsin saksankielisen Scripture Union -liikkeen tekemän Raamatunlukijan kuution käyttämiseen. Ohjeita ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen ilman tekijän suostumusta.
© Bibellesebund Schweiz (2019)
Sisältö: Ruedi Kündig, Linda Vogt,Michael Jahnke, Daniel KnößKuvitus: Claudia KündigToimitus: Sara Schmidt
Suomenkielisten ohjeiden käännös, toimittaminen ja taitto: Raamatunlukijain Liitto

Kuutioiden esittely

Kuutioiden tilaukset tällä lomakkeella