VIIKON EVÄS 23.3.2020

VIIKON EVÄS 23.3.2020

Rakas Jumala, auta minua uskomaan, että olet vahvempi kuin kuolema. Maailma on täynnä kuolemaa ja pimeyttä, mikä tekee minut helposti onnettomaksi ja pelokkaaksi. Rukoilen, että usko elämään ja valoon täyttäisi minut tänään ilolla ja kiitollisuudella. Anna minulle iloinen tietämys siitä, että sinä elät.
Lue lisää

Nehemian kirja

Nehemian kirja kuvaa Israelin kansan vaiheita pakkosiirtolaisuuden jälkeen. Se on alun perin kuulunut yhteen Esran kirjan kanssa, joka kertoo kahdesta ensimmäisestä paluumuutosta (537 ja 458 eKr.) sekä Jerusalemin temppelin jälleenrakentamisesta. Nehemia jatkaa tarinaa kolmannesta paluumuutosta (445 eKr.) ja Jerusalemin muurin…

Lue lisää

Esran kirja

Esran ja Nehemian kirjat muodostavat kokonaisuuden, ja alun perin ne kuuluivatkin yhteen. Kirjat kertovat juutalaisten paluusta Babylonian pakkosiirtolaisuudesta ja Jerusalemin jälleenrakentamisesta. Juudan kansaa oli siirretty Babyloniaan pakkosiirtolaisuuteen useampaan otteeseen. Viimeisin ja suurin pakkosiirto oli tapahtunut 586 eKr., jolloin myös Jerusalemin…

Lue lisää