Miten voi erottaa Jumalan äänen omista ajatuksista?

Kysymys: Miten voi oppia kuuntelemaan Jumalaa? Miten voi kuulla Jumalan äänen? Joskus joku sanoo, että Jumala saattaa puhua pienenä äänenä henkilön sisällä, mutta mistä tunnistaa, että ääni on Jumalan eikä vain oman ajattelun tuotosta. Toki Jumalan ääni puhuu raamatullisia asioita, mutta ihmismielikin pystyy tuottamaan raamatullisia ajatuksia ilman, että juuri ne olisivat Jumalan sanomia.
Lue lisää

Mitä asioita pitää rukoilla jatkuvasti, missä riittää kertarukous?

Kysymys: Raamatussa sanotaan, että rukoilkaa hellittämättä. Sanotaan myös, että monta kymmentä vuotta on rukoiltu jonkun uskoontuloon puolesta, ennen kuin se tapahtui, tai että rukoilija kerkisi kuolla, ennen kuin esirukoukseen vastattiin. Toisaalta Raamatussa sanotaan, että kun on rukoillut, niin asian voi jättää sitten Jumalan hoitoon ja odottaa sen jälkeen kärsivällisesti. Onko siis tiettyjä asioita, mitä pitää muistaa rukoilla "jatkuvasti", ja toisia, mitä rukoilee vain kerran? Jos näin on, niin mistä tietää, mitkä asiat kuuluvat jompaan kumpaan ryhmään. Vai miten kyseiset kohdat on selitettävissä?
Lue lisää

Kysymyksiä rukouksen kuulemisesta

Kysymys: Kysymys: Mitä seuraavat kohdat tarkoittavat? Miten ne toteutuvat?
Joh. 15:7 "Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen."
Joh. 15:16 "Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi: että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi."
1. Joh. 3:22 "...ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista."
1. Joh. 5:15 "Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet."
Lue lisää

Mistä tunnistan Jumalan äänen?

Kysymys: Raamatussa kerrotaan Jumalan puhuneen ihmisille. Nykyäänkin moni uskova kertoo Jumalan puhuvan tai jotenkin viestivän hänelle "suoraan", siis ajatusten kautta tai jotenkin niin. Mistä sen voi tietää, onko esimerkiksi joku yksittäinen ajatus tai tunne todella Jumalan erityinen viesti vai vain oman mielikuvituksen tuotetta? Varmaan yksi arviointiperuste on se, onko asia sopusoinnussa Raamatun kanssa, mutta silti? "Puhuuko" Jumala tällä tavoin kaikille kristityille vai vain joillekin?
Lue lisää