Vedestä syntyminen?

Kysymys: Johannes 3:5 Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan." Mitä Jeesus tarkoitti vedestä syntymisellä?

Vastaus

Viittaamassasi Johanneksen evankeliumin kohdassa Jeesus keskustelee juutalaisen oppineen, Nikodemoksen, kanssa. Kun Jeesus viittaa vedestä syntymiseen, hän tarkoittaa kastetta. Kaste on siis Jeesuksen mukaan tärkeä osa Jeesuksen seuraamista ja suoranainen edellytys sille, että ihminen voi päästä Jumalan valtakuntaan. Yhtä lailla Jeesus nostaa esille Pyhästä Hengestä syntymisen, jolla hän tarkoittaa, että juuri Pyhä Henki avaa meille uskon salaisuuden, niin että voimme ottaa sen vastaan.

Markuksen evankeliumin lopussa Jeesus kuvaa tätä samaa näillä sanoin: ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.” (Mark. 16:15-16). Tarvitaan sekä usko – jonka Pyhä Henki meille antaa – sekä kaste. Vedestä syntyminen viittaa myös siihen, että kasteessa vanha minämme ikään kuin kuolee ja syntyy uusi minä Jeesuksessa Kristuksessa (esim. Room. 6:3-4). Kristittyinä uskomme siis uudestisyntymiseen kasteessa Pyhän Hengen kautta.

Kirjoittaja