Uskon määrä

Kysymys: Mitä tarkoittaa Room. 12:3-5: ”...kukin sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on hänelle antanut.” En osaa yhdistää sitä toisiin jakeisiin tässä Raamatun kohdassa. Onko siis ihmisillä erilaisia uskon määriä? Pelastuuko vähemmällä uskon määrällä?

Vastaus

Tässä Roomalaiskirjeen kohdassa ei ole kysymys pelastavasta uskosta. Jeesus pelastaa ja herättää uskon, kun turvaudumme häneen. Pelastavan uskon yhteydessä ei puhuta uskon määrästä, vaan kohteesta ja sisällöstä, yhteydestä Kristukseen. Johannes ilmaisee asian ytimekkäästi: ”Jolla on Poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan Poikaa ole, sillä ei ole elämää” (1. Joh. 5:12).

Ei myöskään Jeesus puhuessaan pelastukseen johtavasta uskosta ja kasteesta viittaa uskon määrään (Mark. 16:16). Roomalaiskirjeessä Paavali on aikaisemmin, mm. 1:16 ja luvuissa 3 ja 4 kirjoittanut pelastavasta uskosta. Sen sijaan maininta uskon määrästä viitannee Jeesuksen armahtaman uskovan kypsymiseen, Kristuksen tuntemisen lisääntymisen myötä toteutuvan nöyryyden lisääntymiseen ja palvelualttiuden kasvuun. Tässä mielessä uskon kasvamiseen Paavali viittaa mm. 2. Tess. 1:3 ja Hengen hedelmän vaikutus todistaa samasta asiasta (Gal. 5:22-23).

Room. 12:3-5 Paavali painottaa nöyryydessä kasvua viittaamalla siihen, miten Kristukseen uskovat muodostavat erilaisuudestaan huolimatta yhden ruumiin. Ja silloin olemme myös toistemme jäseniä, eli olemme riippuvaisia toinen toisestamme. Näinhän on ihmisruumiissakin. Pikkusormi on jäsenenä kädessä, käsi vartalossa jne. Mikään ruumiin osa ei tulisi toimeen ilman yhteyttä toisiin jäseniin. Näin juuri erilaisina tehtävämme on palvella toinen toistamme eikä kenelläkään ole varaa ajatella itsestään liikoja.

Kirjoittaja