Mitätöikö Matteuksen sukuluettelo Jeesuksen neitseellisen syntymisen?

Kysymys: Miksi Matteuksen evankeliumissa luetellaan Jeesuksen sukuluettelo, jonka lopuksi sanotaan: ”Jaakobille Joosef, Marian mies. Maria synnytti Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi.”
Aivan evankeliumin alussa luodaan sukupuu Jeesukselle, mutta kun tuo sukupuu siirtyy isä-poika -ketjun kautta, Jeesuksen isäksi tässä todetaan Joosef. Ei viittaustakaan ”neitseelliseen sikiämiseen” ja sitä kautta Jeesuksen asemaan Jumalan poikana.
Mitä ajatella tästä Raamatun kohdasta, joka lähtökohtaisesti kumoaa aivan keskeisen elementin kristinuskosta ja todistaa Jeesuksen isäksi Joosefin?

Vastaus

On tärkeää arvioida yksittäisiä Raamatun jakeita kokonaisuudesta käsin. Matteus on kirjoittanut evankeliuminsa erityisesti juutalaisia ajatellen. Heille hän halusi osoittaa, että Jeesuksen maallinen sukupuu ulottuu sekä kuningas Daavidiin että heidän kantaisäänsä Abrahamiin. Olihan juutalaisten tiedossa, että näiden molempien, suuresti arvostettujen esi-isien sukuun oli Vanhan testamentin ennustusten mukaisesti syntyvä tuleva Messias. Tästä syystä Matteus aloittaa koko evankeliuminsa viittaamalla Jeesukseen Daavidin ja Abrahamin poikana.

Toiseksi Matt. 1:16, johon kysyjä erityisesti viittaa, ei kumoa Jeesuksen neitseestä syntymistä, vaan päinvastoin valmistelee tämän totuuden esille tuomista selkeästi muutamia jakeita myöhemmin, 1:18–25. Jeesuksen maallinen sukupuu tuodaan todellakin esiin ”isä-poika” -ketjuna. Vain muutama nainen mainitaan nimeltä tässä ketjussa. Huomattakoon myös, että ”syntyä”-sana, joka on Kirkkoraamatussa jätetty toiston välttämiseksi sukuluettelon monesta jakeesta pois, tarkoittaa myös siittämistä. Siten mainittu jae 16 voitaisiin kääntää: ”Ja Jaakob siitti Joosefin, Marian miehen. Maria synnytti Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi.”

Matteus on ollut siis hyvin tarkka ilmaisussaan. Hän ei suinkaan todennut, että Joosef siitti Jeesuksen, kuten hänen esi-isänsä olivat edellä siittäneet oman jälkeläisensä. Sen sijaan Matteus nostaakin nyt esiin Marian. Vaikka Jeesus kuuluikin kirjoitusten mukaisesti maallisessa ja oikeudellisessa mielessä tähän samaan Daavidin kuningassukuun, niin Matteus korostaa Marian synnyttäneen Jeesuksen juuri siitä syystä, että hän sikisi Pyhästä Hengestä.

Kirjoittaja