Mistä tietää olevansa uskossa?

Kysymys: Mistä ihminen tietää olevansa uskossa? Onko olemassa erilaisia tapoja olla uskossa? Tarkoitan kai lähinnä, että voiko joku toinen ihminen sanoa, ettet ole uskossa ensinkään, jos et noudata Raamattua ja tiettyä sen tulkintaa?

Vastaus

”Usko on sen todellisuutta mitä toivotaan, sen näkemistä mitä ei nähdä.” Näin määrittelee Hepr. 11:1 ja luettelee joukon esimerkkejä. Tämä määritelmä sopisi vaikka Nykysuomen sanakirjaan. Jeesus arvioi joskus ihmisen uskon suureksi, kun tämä luotti hänen jumalalliseen valtaansa auttaa mahdottomassakin tilanteessa, Matt. 8:10; 15:28. Vastaavasti Abraham uskoi Jumalan yliluonnolliseen apuun, ja hänestä tuli kaikkien uskovien kantaisä, Room. 4.

Kukaan näistä perin erilaisista uskovista ei ollut kristitty, ei edes juutalainen, eikä heillä ollut raamattunäkemystä. Heitä yhdisti luottamus Jumalaan ja/tai hänen Poikaansa. Se tekee vanhurskaaksi. Usko ei kuitenkaan ole maailmankatsomus tai joukko hengellisiä näkemyksiä (Jaak. 2:19). Se on henkilökohtainen suhde Auttajaan ja näkyy myös haluna noudattaa tämän tahtoa.

Kirjoittaja