Mistä tunnistan Jumalan äänen?

Kysymys: Raamatussa kerrotaan Jumalan puhuneen ihmisille. Nykyäänkin moni uskova kertoo Jumalan puhuvan tai jotenkin viestivän hänelle "suoraan", siis ajatusten kautta tai jotenkin niin. Mistä sen voi tietää, onko esimerkiksi joku yksittäinen ajatus tai tunne todella Jumalan erityinen viesti vai vain oman mielikuvituksen tuotetta? Varmaan yksi arviointiperuste on se, onko asia sopusoinnussa Raamatun kanssa, mutta silti? "Puhuuko" Jumala tällä tavoin kaikille kristityille vai vain joillekin?

Vastaus

Jumala puhuu ihmisille monella eri tavalla. Haasteemme onkin kuulemisessa ja tunnistamisessa. Sanat kuulla, olla kuuliainen ja totella ovat Raamatun kielessä useimmiten saman kantasanan johdannaisia. Tästä voimme päätellä, että avain Jumalan äänen kuulemiseen ja tunnistamiseen on kuuliaisuus, totteleminen, usko ja uskollisuus vähässä. Voimme siis harjoitella Jumalan äänen kuulemista olemalla uskollisia vähässä. (Jaak. 1:22 ja Luuk 8:18.)

”Usko tulee kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana.” Kristuksen sana eli evankeliumi, joka on ilosanoma Jumalan rakkaudesta ja anteeksiannosta, avaa sydämen kuulemaan oikein (Room. 10:17). Mutta jos omatunto on syyttävä, se vääristää kuulemisen.

Voidaksemme erottaa Jumalan äänen muista äänistä meidän tulee oppia tuntemaan hänet. Jumala on ilmoittanut itsensä meille Sanassaan ja aivan erityisesti Pojassaan Jeesuksessa (Hepr. 1:3). Raamattu kertoo siitä, mitä hän on tehnyt hyväksemme, miten hän toimii ja millainen hän on. Hän ei puhu eikä toimi vastoin olemustaan. Jeesus vertasi itseään paimeneen (Joh. 10). Hyvän Paimenen tuntomerkki on itsensä uhraava rakkaus. Rakkaus ei pelottele eikä uhkaile; ei alista, ei manipuloi eikä pakota. Rakkaus ei tee tai käske tekemään mitään pahaa. Hänen äänensä on armon ääni. 1. Kor. 13 kuvaa Jumalan rakkautta meihin.

Seurakunta on Kristuksen ruumis. Me olemme toistemme jäseniä. Kun olemme koolla seurakuntana, hänen nimessään, Jumala puhuu meille myös toistemme kautta.

Tärkeimpiä testejä:
1. Raamattu: Jumala ei toimi sanaansa vastaan. Onko profetia sopusoinnussa Raamatun kokonaissanoman kanssa?
2. Seurakunta, esivalta, perhe ja olosuhteet: Rakentaako vai repiikö kuulemani ”profetia” seurakuntaa, perhettä tai yhteisöä, johon se liittyy tai johon kuulun? Onko minulla valta päättää kyseisestä asiasta? (Room.13:1–2.)

Nyrkkisääntö: Yksinkertainen kehotus, joka ei ole ristiriidassa Sanan kanssa: tottele heti.
Jos on kysymys toisista ihmisistä, Jumala yleensä valmistaa molemmat osapuolet, kts. Ap. t. 10.
Poikkeava pyyntö: odota vahvistusta. Tarkista, kuulitko oikein. Onko sinulla rauha asian kanssa?

Kirjoittaja