Sakarja 6:8 pohjoinen maa

Kysymys: Minulle hän sanoi: ”Paina mieleesi ne hevoset, jotka lähtivät pohjoista kohti. Ne vievät minun henkeni pohjoiseen maahan, jotta se vaikuttaisi siellä.” (Sak. 6:8). Mihin lainaamani raamatunkohdan maininta pohjoinen maa viittaa? Jotkut hengelliset liikkeet ovat menneinä aikoina tulkinneet kohdan voivan tarkoittaa jopa Suomea. Eikös tämä ole kaukaa haettu tulkinta? Eikös tässä ole kyseessä jokin nykyinen Lähi-Idän maa?

Vastaus

Kysyjä itse viittaa osuvasti kaukaa haettuun tulkintaan. Pohjoinen maa mainitaan monessa yhteydessä VT:ssa, useimmin Jeremian kirjassa. Yleensä sillä tarkoitetaan Babyloniaa, jonne Juudan kansa joutui pakkosiirtolaisuuteen Jerusalemin valloituksen jälkeen 500-luvulla eKr. Myös Sakarja kuului pakkosiirtolaisuuden paluumuuttajiin. Ja hänenkin kirjassaan (2:10-11) pohjoinen maa tarkoittaa ensi sijassa Babyloniaa, joskin näkökulma näyttää olevan samalla laajemmaltakin alueelta toteutuvasta paluumuutosta Israeliin.

Jer. 50:9 pohjoisella maalla tarkoitetaan Persiaa ja sen liittolaisia. Mutta kun Gogin sodassa puhutaan vielä kauempaa pohjoisesta Israeliin hyökkäävistä joukoista, niin käytetään ilmausta ”perimmän pohjoisen joukot” (Hes. 38:6). Tarkkaan ottaen Babylonia ja Persia ovat enemmän idässä tai koillisessa Israelista katsottuna. Mutta geopoliittisista tekijöistä johtuen pohjoinen oli pelottava ilmansuunta. Sieltä, Syyrian kautta kulkevaa väylää myöten vyöryivät usein vihollisen hyökkäykset. Ja samaa väylää myöten Jumalan odotetaan tuovan kansansa takaisin pohjoisesta maasta (Jer. 3:18).

Oma kysymyksensä on sitten se, mitä tässä yhteydessä tarkoittaa Jumalan Hengen vaikuttaminen pohjoisessa maassa. Tekstiyhteyden valossa Hengen toiminta viitannee tuomioiden täytäntöön panoon tuolla alueella.

Kirjoittaja