Eivätkö juutalaisetkin ole kristittyjä?

Kysymys: Ihmettelen, kun Raamatussa puhutaan samassa lauseessa juutalaisista ja kristityistä ihan niin kuin juutalaiset eivät olisi kristittyjä. Tähän haluaisin selityksen.

Vastaus

Tarkkaan ottaen Raamatussa ei puhuta juutalaisista ja kristityistä samassa lauseessa. Sanaa ”kristitty” ei Vanhassa testamentissa luonnollisesti ole, ja Uudessa testamentissa sana esiintyy vain kolme kertaa: Apt. 11:26, Ap. t. 26:28 ja 1. Piet. 4:16.  Jeesukseen uskovia ihmisiä alettiin kutsua kristityiksi Antiokiassa Paavalin (Sauluksen) ja Barnabaan tehdessä siellä hedelmällistä lähetystyötä. Uskovat kutsuivat itseään opetuslapsiksi, veljiksi, pyhiksi jne. Jeesuksen torjuneet juutalaiset nimittivät heitä nasaretilaisiksi, Ap. t. 24:5.

Ymmärrän kysyjän ihmettelevän sellaisia raamatunkohtia, joissa Jeesukseen Messiaanaan uskovat juutalaiset ja pakanuudesta kääntyneet mainitaan samassa yhteydessä, esim. Gal. 3:28: ”Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te olette yksi.” Uskoessaan samaan Vapahtajaan juutalainen ja kristitty ovat saman uskon isän, Aabrahamin lapsia, Room. 4:18–25.

Jos tämän päivän juutalaiselta kysyy, onko hän kristitty, voi saada hyvin kipakan vastauksen: en tietenkään! Tuohtumuksen taustalla on mm. kristittyjenkin historian kuluessa usein harjoittama juutalaisvaino. Juutalaisuus on edelleen oma uskontonsa, jolla on kyllä kristittyjen kanssa yhteinen juuri, Vanha testamentti. Mutta erottava tekijä on suhde Kristukseen, josta nimi kristitty juuri tulee.

Roomalaiskirjeen luvuissa 9–11 Paavali pohtii perusteellisesti juutalaisten ja kristittyjen suhdetta. Hän toteaa, ettei Kristukseen turvaavan pakanakristityn tule olla ylimielinen uskostaan juutalaisen rinnalla, sillä me olemme kuin villioliivipuun oksia, istutettu jaloon oliivipuuhun. Room. 11:28: ”Evankeliumin torjuessaan he (juutalaiset) ovat vihollisia… mutta valinnan perusteella he ovat Jumalalle rakkaita.”

Kristuksen pelastajanaan löytäneitä juutalaisia kutsutaan messiaanisiksi. Heitä on nyt ympäri maailmaa ja myös Israelissa. Nämä juutalaiset ja kristityt odottavat yhdessä päivää, jolloin Raamatun lupauksen mukaan ”koko Israel on pelastuva”, Room. 11:26.

Kirjoittaja