Mistä evankeliumien kirjoittajat tiesivät Jeesuksen kiusauksista erämaassa?

Kysymys: Millä tavalla Jeesuksen erämaassa kokemat kiusaukset ja tapahtumat ovat päätyneet kirjatuksi evankeliumeihin? Lukemani perusteella olen ymmärtänyt, että Jeesus oli tuon 40 päivän ajan erämaassa yksin ilman ihmisseuraa, joten kukaan ei ollut todistamassa tapahtumia. ”Raportoiko” Jeesus erämaasta palattuaan tapahtumat opetuslapsilleen tai muille seuraajilleen, joiden kautta tapahtumat sitten perimätietona loppujen lopuksi päätyivät osaksi evankeliumeja?

Vastaus

Neljänkymmenen päivän kiusausjakso tapahtui ennen Jeesuksen julkisen toiminnan aloittamista ja opetuslasten valintaa. Ja kuten sana ”opetuslapsikin” kertoo, Jeesus näki keskeiseksi tehtäväkseen opettamisen. Esimerkiksi ns. vuorisaarna (Matt. 5–7) on hänen pitkä, erityisesti oppilailleen suuntaamansa opetusjakso.

Jeesus näki tärkeäksi avata opetuslapsilleen mm. Vanhan testamentin kirjoitusten merkitystä. Mutta on selvää, että hän liitti opetuksiinsa myös omia kokemuksiaan, kuten kuka tahansa tämänkin päivän hengellinen julistaja. Ja mikäli Jeesus olisi vaiennut tuosta neljänkymmenen päivän kiusauskokemuksestaan, niin miten paljon vähemmän me tietäisimmekään Jumalan vastustajan metkuista ja strategiasta. Samalla kertomus avaa meille tärkeän sanoman siitä, mitkä ovat meidän itse kunkin mahdollisuudet Paholaisen hyökkäyksiä vastaan.

Kiusauskertomus ei ole ainoa kohta evankeliumeissa, joissa paikalla ei ollut Jeesuksen lisäksi ketään muuta ihmistä. Mutta Jumala on johdattanut siten, että kaikki meille tärkeät asiat ovat nousseet esiin ja tulleet kirjatuiksi. ”Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet.” (2. Piet. 1:21)

Kirjoittaja