Messias-salaisuus (Mark. 3:11-12)

Kysymys: Markuksen evankeliumissa luvussa 3 on kohta, jossa Jeesus kohtaa saastaisia henkiä. "Kun saastaiset henget näkivät hänet, ne heittäytyivät hänen eteensä ja huusivat: "Sinä olet Jumalan Poika!" Mutta hän varoitti ankarasti niitä paljastamasta häntä." Varoittiko Jeesus paljastamasta että hän on Jumalan Poika? Jos näin on, niin eikö Jeesus ollut sitä faktaa juurikin julistamassa? Vai oliko tässä jostain muusta paljastuksesta kyse?

Vastaus

Markuksen evankeliumissa on muitakin kohtia, joissa Jeesus julkisen toimintansa alkupuolella varoittaa puhumasta ihmeistä, joita hän teki, esim. Mark. 5:43 ja 7:36. Tämä todellakin näyttää olevan ristiriidassa sen kanssa, että hän toisaalta juuri ihmeteoillaan osoitti olevansa Messias.

Ilmiselvä jännite on yleensä selitetty niin, että toimintansa alkuvaiheessa Jeesus halusi välttää avointa konfliktia Jerusalemin temppelin johdon kanssa. Hän tarvitsi työrauhan. Niinpä hän joskus kielsi kertomasta, vaikka toisaalta tieto koko ajan levisi ja osittain juuri näin oli tarkoituskin. Koska näitä kieltoja on nimenomaan Markuksessa, niin tätä seikkaa on kutsuttu ”Markuksen Messias-salaisuudeksi”.

Kirjoittaja