Millainen työnjako on kolmiyhteisellä Jumalalla?

Kysymys: Millainen työnjako on kolmiyhteisellä Jumalalla? Keneltä rukoilen apua, keneltä käytännön neuvoja, ketä ylistän ja palvon, keneltä pyydän syntejäni anteeksi? Meneekö kaikki automaattisesti oikeaan paikkaan?

Vastaus

Ensin on todettava kysymyksen olevan niin laajan, että on tyydyttävä vastaamaan vain pääosin. Jumala on Isä, Poika ja Pyhä Henki eli yksi Jumala, jolla on kolme persoonaa. Olemme luterilaisessa uskonopissa oppineet, että Jumala on Isä, Luoja, Jeesus on Poika, Lunastaja ja Pyhä Henki on uskon synnyttäjä ja ylläpitäjä, Pyhittäjä.

Hyvin tärkeää on se, että kristityt eivät näe Raamatun pohjalta mitään eroa sen suhteen, millä nimellä Jumalaa kutsumme rukouksissamme. Olennaista on huomata Jumalan toiminnassa se, että Hän tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat totuuden tuntoon. Jumalan rakkaus pani Hänet toimimaan syntiin langenneen ihmiskunnan tähden. Siksi Jumala tuli Jeesuksen persoonassa ihmiseksi. Hän kuoli meidän syntiemme tähden ja voitti kuolemallaan kuoleman ja pahan vallan. Siksi Jumala herätti Jeesuksen kuolleista kolmantena päivänä. Kun Jeesus nousi taivaaseen, Hän lupasi oppilailleen Pyhän Hengen. Hengen vuodatus tapahtui helluntaina ja ensimmäinen kristillinen seurakunta syntyi.

Elämme nyt sitä aikaa, jolloin Jumala toimii Pyhän Hengen kautta. Pyhä Henki on sitoutunut Sanaan ja sakramentteihin. Niiden kautta Hän synnyttää ja ylläpitää uskoa. Pyhä Henki kirkastaa aina Jeesusta ja haluaa sitoa meidät uskossa Häneen. Siksi olennaista on se, että me ihmiset käännymme tällaisen Jumalan puoleen rukouksessa. Jo se, että ihminen rukoilee Jumalaa, on tätä Pyhän Hengen työtä meissä.

Me saamme lähestyä aina kolmiyhteistä Jumalaa Jeesuksen nimessä ja Pyhässä Hengessä, rukoillen, kiittäen ja palvoen Häntä. Ei meidän tarvitse ajatella, että kyse on jostain tarkoista kaavioista, miten asiat hoituvat. Raamattu lupaa, että rukouksemme on nähty ja kuultu jo ennen kuin olemme anoneetkaan.

Kirjoittaja