Messias – Jumalan Poika

Kysymys: "Ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan Pojasta, lähti liikkeelle näin" (Mark. 1:1). Siinä siis todetaan, että Kristus on Jumalan Poika. Myös Matteus sanoo (Matt. 16:16): "Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika." Onko Vanhassa testamentissa ennustettu, että tuleva Messias on Jumalan Poika?

Vastaus

Nimi on Raamatun maailmassa paljon syvämerkityksisempi kuin meidän länsimaisessa kulttuurissamme. Varsinkin Jumalan nimet ovat tärkeitä; ne kertovat nimen kantajan ominaisuuksista. Jeesuksellakin on hänen ympärileikkauksensa yhteydessä annetun erisnimensä lisäksi lukuisia hänen asemaansa ja tehtäviinsä liittyviä nimiä.

Yksi niistä on kysyjän mainitsema Jumalan Poika. Se onkin yksi keskeisimpiä, ja myös Luukas sekä Johannes käyttävät sitä. (Luuk. 1:31, Joh. 20:31, 1. Joh. 1:13, 2. Joh. 3), samoin Paavali ja Pietari (Apt. 9:20, 2. Piet. 1:17).

Vanhassa testamentissa ei suoranaisesti käytetä tätä ilmausta, mutta profeetta Naatanin ennustuksessa (2. Sam. 7:12-16) Jumala puhuu pojastaan. Sama ilmoitus löytyy monesta psalmista. (Ps. 2:7,  89:27-29). Viime mainitussa psalmissa annetaan Messiaasta kuva Jumala Poikana täyteläisempänä kuin missään muualla Vanhassa testamentissa.

Ilmaus ”Jumalan poika”, siis poika pienellä alkukirjaimella löytyy Vanhasta testamentista usein, mutta silloin se laajemmassa merkityksessä. Sitä käytetään persoonallisista olennoista, jotka tavalla tai toisella ovat erikoisen läheisessä suhteessa Jumalaan ja myös puhuttaessa Israelista.

Raamatun syviä salaisuuksia on, että Jeesus Kristus on samalla kertaa Jumala ja ihminen. Hänen monet nimensä avaavat jotakin tästä salaisuudesta.

Kirjoittaja