Ilmestyskirjan loppu

Kysymys: Mitä Ilm. 22:16–17 tarkoittaa? Kuka oli tuo enkeli? Viitattiinko sillä ilmestyskirjan opetuksiin ennen tuota jaetta vai viitattiinko sillä tulevaisuuteen? Ja mitä morsiamella tarkoitetaan?

Vastaus

Mainittu Ilmestyskirjan kohta on: ”’Minä, Jeesus, olen lähettänyt enkelin luoksenne, jotta seurakunnat saisivat tämän todistuksen. Minä olen Daavidin juuriverso ja suku, kirkas aamutähti.’  Henki ja morsian sanovat: ’Tule!’ Joka tämän kuulee, sanokoon: ’Tule!’ Joka on janoissaan, tulkoon. Joka haluaa, saa lahjaksi elämän vettä.” (Ilm. 22:16–17.)

Ilmestyskirjan ydin on sanoma pelastuksesta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Ainoa mahdollisuutemme saada syntimme anteeksi ja päästä taivaaseen on uskoa Jeesukseen omana Vapahtajanamme. Jumala lähetti enkelinsä kertomaan apostoli Johannekselle, mitä on tapahtuva viimeisinä aikoina. Enkelin kautta annetussa ilmoituksessa korostuu samalla Jeesuksen sovitustyön ainutlaatuisuus. Jakeen 16 viittaus Daavidin juuriversoon ja aamutähteen kertovat Jeesuksesta luvattuna Messiaana. Oleellisinta meille on kiinnittää huomio tähän koko Raamatun päähenkilöön, Jeesukseen Kristukseen.

Ilmestyskirjassa mainitaan lukuisia enkeleitä joko sanoman tuojina tai lopun aikojen tapahtumien toimeenpanijoina. Heidän persoonansa tunteminen ei ole meille merkittävää, kaikki oleellinen liittyy Jeesuksen tuntemiseen. On selkeintä ymmärtää jakeiden 22:16–17 viittaavan koko ilmestyskirjan sanomaan. Morsian tarkoittaa näissä yhteyksissä kristillistä seurakuntaa. Kun sekä Henki että morsian todistavat, on kyseessä yhteinen ja luotettava todistus, jota jokaisen on syytä kuunnella. Kyse on sielujemme pelastuksesta!

Kirjoittaja