Jumalan seitsemän Henkeä

Kysymys: Mitkä ovat Ilm. 5:6 mainitut Jumalan seitsemän Henkeä?

Vastaus

Ilmestyskirjassa mainitaan Jumalan seitsemän henkeä neljä kertaa: 1:4, 3:1, 4:5 sekä kysyjän esille nostama 5:6. Ilmestyskirjan kokonaissanomasta ymmärrämme, etteivät nuo seitsemän henkeä ole Jumalan Pyhän Hengen ”kilpailijoita”, vaan kuvaavat hänen kolmannen persoonansa ominaisuuksia. Siksi henki ei ole kirjoitettu isolla alkukirjaimella. Seitsemänhän on Ilmestyskirjassa avainluku, se tarkoittaa täydellistä, valmista.

Neljä on Raamatussa luomakunnan luku. Kun Jumalan seitsemän henkeä mainitaan neljä kertaa, se viittaa siihen, että helluntaina vuodatettu Pyhä Henki vaikuttaa kaikkialla. Kysyjän jae sanookin suoraan: ”…lähetetty kaikkialla maailmaan.”  Lainaan Jukka Norvannon Ilmestyskirjan selitysteosta: ”Elipä ihminen missä päin maailmaa tahansa, Jumalan Henki on siellä läsnä. Meidän ei siis tarvitse matkustaa voidaksemme oppia tuntemaan Jumalan. Herrasta Jeesuksesta kertovan Jumalan sanan avulla Pyhä Henki kirkastaa meille Kristuksen pelastustyötä paikasta riippumatta. Siksi kristitty ei ole missään yksin.”

Pyhän Hengen tehtävistä ja ominaisuuksista löytyy opetusta myös Vanhasta testamentista. Esimerkiksi Jesaja 11:2 ja Sakarja 4: 1-14 antavat taustaa Ilmestyskirjan kuvaukselle.

Kirjoittaja