Pysyminen Kristuksen sanassa?

Kysymys: Mitä Raamattu tarkoittaa Jeesuksen sanassa pysymisellä ja Kristuksessa pysymisellä? ”Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen” (Joh. 15:7). ”Joka sanoo: Minä tunnen hänet, eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija, ja totuus ei ole hänessä. Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme.” (1. Joh. 2:4-5.)

Vastaus

Sinua askarruttaa kysymys Jumalan lupausten täyttymisestä ja oman uskon aktiivisuudesta. Jumalan hyvän tahdon toimintaan kuuluu johdattaa yksittäisenkin ihmisen elämää riippumatta siitä miten vahva usko hänellä on. Jumala on lähellä heikonkin uskon varassa elävää omaansa. Hän ei mittaa uskon määrää antaakseen sen perusteella vastauksiaan.

Ensiksi mainitussa raamatunkohdassa on selvästi ajatus siitä, uskova turvaa kaikissa elämänsä vaiheissa Jeesukseen, Vapahtajaan ja jättää elämänsä hänen käsiinsä. Jeesushan sanoi viimeisessä puheessaan, että hän on meidän kanssamme kaikki päivät maailman loppuun saakka. Painopiste on turvautumisessa ja tukeutumisessa Jeesuksen antamaan lupaukseen.

Meidän ongelmamme on usein siinä, että oletamme Jumalan johdatuksen olevan sellaista, että se tapahtuu meidän toiveidemme mukaan. Jumalan tahto voi olla kuitenkin toisenlainen. Jumala näkee parhaiten, mitä ja milloin hän meille antaa ja miten johdattaa elämässä. Näin on niin onnistumisten kuin epäonnistumisten kanssa. Joskus tarvitsemme aikoja, jolloin joudumme odottamaan Jumalan vastausta ja johdatusta.

Uskovan ihmisen koko elämä on Jumalan käsissä. Toisen raamatunkohdan sanoma ehkä onkin siinä, että haluamme pysyä häntä lähellä ja turvata kaikissa elämämme vaiheessa hänen apuunsa. Silloinkin kun meistä ei tunnut oikein mukavalta. Synnin vuoksi meidän tahtotilammekin on usein puutteellinen.

Nyt kun elämme uskonpuhdistuksen merkkivuoden loppuvaiheita, on paikallaan muistuttaa meitä turvaamaan evankeliumin voimaan, anteeksiantamukseen ja armoon. Kannattaa lukea omantunnon kamppailussa eläneen Paavalin tunnustus: ”Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima… Uskosta vanhurskas saa elää.” (Room. 1:16–17.) Saat tässä uskossa omistaa evankeliumin koko rikkauden.

Kirjoittaja