Pelastus vihan aikana ja tuhatvuotisessa valtakunnassa

Kysymys: Pelastuuko vihan aikana ja 1000-vuotisessa valtakunnassakin ihmisiä taivaaseen?

Vastaus

Raamatullinen peruslähtökohta ihmisten pelastumisesta on selvä: ”Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden” (1. Tim. 2:4.) Viimeiseen asti Jumala haluaa tätä niin yksityisen ihmisen ja koko ihmiskunnan kohdalla, jottei kukaan joutuisi kadotukseen. Sekä ilmauksesta ”vihan aika” että ”tuhatvuotinen valtakunta” on historian varrella esitetty erilaisia tulkintoja. Molemmat asiat löytyvät Raamatusta, mutta pelastuskysymyksen suhteen näissä jäämme ainakin osittain salaisuuden äärelle.  Vihan aika tai vihan päivä on Raamatussa Jumalan tuomioiden koittamisen aika. Tuomiopäivän jälkeen ei ole enää muutoksen mahdollisuutta. Mutta jos vihan ajalla viitataan Raamatun puheeseen lopun ajan suuresta ahdistuksesta, sen keskeltä Jumala vielä kokoaa pelastettujen joukkoa (Ilm. 7:14).  Tuhatvuotinen valtakunta mainitaan Ilmestyskirjassa vain yhdessä jaksossa (Ilm. 20:1-16).

Varhaiskirkon erään tulkinnan mukaan me elämme nyt tuota aikaa. Toisen tulkinnan mukaan Jeesus Kristus tulee kunniassaan takaisin vasta kyseisen tuhannen vuoden jälkeen. Protestanttisissa kirkoissa yleisimmin vaikuttava näkemyksen mukaan Jeesus hallitsee näkyvän takaisintulonsa jälkeen tämän maailman päällä tuhannen vuotta. Sinä aikana voi pelastua, mutta myös torjua pelastuksen.

Oleellisempaa kuin tulkita oikein lopun ajan karttaa, on omalla kohdalla odottaa Herran paluuta muita palvellen.

Kirjoittaja