Temppelivero Matt. 17:24-27

Kysymys: Kohdassa Matt. 17:24-27 Jeesus kysyi keneltä maan kuninkaat ottavat tullia ja veroa, lapsiltaanko vai vierailta? Simon vastasi että vierailta. Jeesuksen mukaan lapset ovat siis vapaat.
Mitä tämä tarkoittaa nykyaikana?

Vastaus

Temppeliverolla tarkoitettaneen 2. Mooseksen kirjan 30. luvun jakeissa 11–16 määrättyä puolen hopeasekelin (noin 5 grammaa) pyhäkkömaksua tai sitä vastaavaa rahasummaa. Sillä katettiin keskuspyhäkön (Jerusalemin temppelin) jumalanpalveluskulut. Melko lähellä tätä on nykyinen kirkollisvero (tai vastaavat maksut muihin kirkkoihin, seurakuntiin tai yhteisöihin). Usein vapaissa suunnissa puhutaan raamatullisesti kymmenysten maksamisesta.

Raamatusta löytyy erojakin sen suhteen, miten paljon maksetaan. Mooseksen lain mukaan summa on veronmaksajan tuloista ja varallisuudesta riippumatta puoli pyhäkkösekeliä. Suomessa lähinnä tulot ovat veronmaksun, myös kirkollisveron, peruste. Ellei ole tuloja, ei tarvitse maksaa verojakaan. Niiden taas, jotka valittavat maksamansa kirkollisveron suurta määrää, olisi hyvä muistaa, että heidän tuloveronsa valtion verotuksessa vaihtelee n. 15–45 prosentin välillä. Kun taas luterilaisen kirkon seurakuntien kirkkovaltuustojen määräämä kirkollisveroprosentti on 1–2 prosenttia tuloista.

Jeesuksen puhe vapaista lapsista liittyy hänen jumaluuteensa. Jeesus osoittaa jumaluutensa kertomalla, että hänen ei – temppelin Isännän Poikana – oikeastaan tarvitsisi maksaa temppeliveroa. Ihmiseksi ja lain alaiseksi tulleena hän sen kuitenkin maksaa. Kodeista tämä maksu tultiin pyytämään. Kaikki toiminta, myös hengellinen, vaatii oman taloudellisen pohjansa. Siksi veron maksaminen on kristityn pyhä velvollisuus.

Emme tarkoin tiedä, millaisella taloudella, millaisella budjetilla Jeesuksen ja hänen opetuslastensa yhteisö toimi, mutta varmaankin vaatimattomasti (8:20). Verorahakin löytyi yksinkertaisimmalla kalastusvälineellä hankitun kalan suusta. Siellä näyttää olleen yhden pyhäkkösekelin verran eli 10 grammaa hopeata tai sitä vastaava raha. Se riitti sekä Jeesukselle että Pietarille. No, kalastajan ammatissahan raha löytyy aina kalojen suusta, noin vertauskuvallisesti, joten palkinto tulee ahkerasta työnteosta. Tässä kuitenkin lienee kysymys todellisesta kalan suusta löytyneestä kolikosta, sillä Pietarihan oli jättänyt kalastajan ammattinsa lähdettyään kokotoimisesti seuraamaan Jeesusta (4:20; 19:27).

Kirjoittaja