Aadamin ja Eevan lankeemus (Room. 5:12-21)

Kysymys: Apostoli Paavali sanoi, että yhden ihmisen, Aadamin, lankeemus toi synnin ihmiskunnalle. Ja sen vuoksi yhden ihmisen vanhurskaus tuo pelastuksen kaikille jotka siihen uskovat (Room. 5:12-21). Mutta alkulankeemuksessahan oli kaksi tekijää, Aadam ja Eeva, joista itse asiassa Eeva lankesi ensin. Miksi puhutaan vain yhden ihmisen lankeemuksesta? Onko Eeva naisena vain niin merkityksetön, ettei häntä lasketa?

Vastaus

Eeva ja jokainen nainen on yhtä arvokas kuin miehetkin. Tämän osoittaa myös Raamatun luomiskertomus. Kun Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, niin siihen sisältyvät sekä mies että nainen ja Jumalan siunauskin kosketti samalla tavalla molempia (1. Moos. 1:27-28). Siis Jumala katsoi näitä ensimmäisiä ihmisiä yhtenä, kahtena erilaisena, toisiaan täydentävänä, kokonaisuutena. Tässä valossa Paavalinkin opetus Aadamista ja Kristuksesta kattaa molemmat sukupuolet (Room. 5:12-19). Lisäksi heprean adam tarkoittaa ihmistä. Kirkkoraamatun alaviite (1. Moos. 3:21) toteaakin: ”Kaikkialla ei ole ratkaistavissa, onko adam-sanaa käytetty erisnimenä vai tarkoittaako se ihmistä yleensä.”

Eeva todellakin lankesi ensin. Mutta syntiinlankeemuksen jälkeen mies joutui ensimmäisenä tilille Jumalan edessä (1. Moos. 3:9). Vaimokin joutui kantamaan vastuunsa. Mutta koska Jumalan luomisjärjestyksen mukaan miehellä on perheessään ensi sijainen vastuu, niin Jumala puhutteli häntä ensin. Tämä on lähtökohtana myös Paavalin opetuksessa 1. Tim. 2:11-15.

Kirjoittaja