Syntien anteeksi julistaminen

Kysymys: Voiko vain pappi julistaa synnit anteeksi? Kuinka opettaa asiaa?

Vastaus

Kristus on antanut kirkolleen niin kutsutun avainten vallan, eli vallan sitoa ja päästää synneistä (Matt. 16:18-19). Julistaessaan synnit anteeksi pappi käyttää avainten valtaa. Hänet on siihen tehtävään valtuutettu.

Silti jokainen kristitty voi ainakin vakuuttaa henkilökohtaisesti syntinsä tunnustavalle, että hän saa luottaa Jumalan armonlupauksiin Raamatussa, esim. 1. Joh. 1:9: ”Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.”

Seuraavassa vielä Suomen ev.lut. kirkon käytännöstä. Kirkossa käytössä olevassa kristinopissa sanotaan: ”Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa ripin vastaanottajana voi olla pappi, seurakunnan työntekijä tai seurakunnan jäsen. Yleensä ripin ottaa vastaan pappi tai seurakunnan työntekijä, mutta erityisesti rippi sekä sielunhoito kuuluvat papin tehtäviin. Papilla on myös erityinen rippiä koskeva vaitiolovelvollisuus. Ehtoolliselle valmistava rippi ja synninpäästö toteutetaan yleensä jumalanpalveluksen alussa olevalla yhteisellä ripillä eli synnintunnustuksella ja siihen liittyvällä synninpäästöllä.”

Kirjoittaja