Vuorisaarna

Kysymys: Jeesuksen vuorisaarnan kohdat vihasta ja riidasta sekä aviorikoksesta mietityttävät. Mitä Jeesus tarkoittaa, esimerkiksi käskiessään repäistä viettelevä silmä pois tai hakata viettelevä käsi poikki? Entäpä "älkää vannoko lainkaan"? Eikö oikeudessakin vannota vala Jumalan kautta?

Vastaus

Vuorisaarnan alussa (Matteus 5. luku) Jeesus antaa ensin määritelmän uskovasta kristitystä autuaaksi julistuksillaan: Hengessään köyhä on autuas eli Jumalan silmillä katsottuna onnellinen ja siis pelastettu omistaessaan Jumalan valtakunnan yksin armosta Kristuksen Golgatan työn ja ylösnousemuksen tähden. Julistukset kuvaavat sitten kristityn kasvun eri vaiheita. Sen jälkeen Jeesus kuvaa kristityn tehtävää maailmassa: ”Toimia valona ja kirkastaa Jumalaan hyvillä teoilla.”

Sitten Jeesus selittää, mitä rakkaus todellisuudessa merkitsee. Rakastaminen, valona olo ja hyvän tekeminen, on Jumalan kymmenen käskyn pitämistä. Mutta käskyjen pitäminen edellyttää myös sydäntä, joka halukkaasti ja kokosydämisesti rakastaa Jumalaa ja lähimmäisiä. Siksi Jeesus riisuu kymmenen käskyä kaikenlaisista inhimillisistä perinneselityksistä ja osittaa niiden koko terävyyden ja vaativuuden.

Jokainen rehellinen lukija joutuu Jeesuksen vaatimusten edessä tunnustamaan sen, että hän ei kykene käskyjä pitämään eikä siis rakastamaan Jumalaa eikä lähimmäistäkään, kun rakkauden vaatimustaso on ”olkaa täydelliset niin kuin teidän taivaallinen Isänne.” Siis sellainen, joka ottaa Jeesuksen sanat todesta ja haluaa niiden mukaan myös elää, joutuu epätoivoon omista mahdollisuuksistaan.

Jumalan lain ensimmäinen tehtävä onkin osoittaa, kuinka syvä on ihmisen syntiturmelus. Kysymys ei vain ole siitä, että Jeesus vetäisi ihanteen riittävän korkealle, jotta ihmiset yrittäisivät parhaansa. Ei siis ole kysymys jonkinmoisesta kuvaannollisesta puheesta. Kun esimerkiksi Jeesus puhuu silmän repimisestä tai käden hakkaamisesta, hän todella tarkoitti sitä. Mutta kyllä Hän tiesi, ettei kenestäkään ole silmänsä repijäksi tai kätensä hakkaajaksi viettelyksien tullessa. Kun meistä nyt ei siihen ole, Hän itse antoi molemmat kätensä ristiin naulittaviksi ja Hänen molempien silmiensä valo sammui ristin kuolemassa.

Omalla elämällään Jeesus toteutti sataprosenttisesti kaikki vuorisaarnan vaatimukset. Jos siis vuorisaarna vie meidät epätoivoon, se ajaa meidät Jeesuksen luo, joka kärsi meidän rikkomustemme ja syntisyytemme koko tuomion Golgatan ristillä. Sieltä kajahtaa meille anteeksiantamuksen sana. Kristuksen täydellinen lain noudattaminenkin luetaan uskossa Hänen luokseen tulevan ja Hänen uhriinsa turvautuvan hyväksi. Jumala lukee myös Jeesuksen täydellisen lain täyttämisen meidän hyväksemme ja pääsemme osallisiksi lahjavanhurskaudesta. Näin Jeesukseen turvaava saa Häneltä lahjaksi myös uuden elämän Pyhässä Hengessä.

Kun nyt Pyhässä Hengessä Jeesus itse asettuu asumaan ihmiseen, alkaa tapahtumasarja, jota itse asiassa autuaaksi julistamiset kuvaavat. Siinä Jeesus itse alkaa vaikuttaa ihmisen sydämessä rakkautta sekä Jumalaa että lähimmäisiä kohtaan. Mutta se ei ole enää ihmisen omista kyvyistä kiinni, vaan on Jumalan vaikutusta. Tosin syntinsä anteeksi saaneessa ja Jeesuksen lahjavanhurskauden omistavassa uskovassakin asuu edelleen syntinen luonto. Pyhän Hengen vaikuttamaan rakkauteen sotkeutuu aina myös syntiä ja lain täyttäminen jää vajaaksi. Mutta vuorisaarnan laki ajaa uskovan ihmisen toistuvasti Golgatan Vapahtajan luo ja sieltä avautuu jälleen uutta rakkautta, joka pyrkii toteuttamaan Jumalan lakia, joka on rakkauden ilmaus.

Mitä tulee vannomiseen, niin vuorisaarnassa ei ole kysymys tuomioistuimissa tai avioliittoon vihkimisessä tapahtuvista juhlallisista valoista, jollaisen Jeesus itsekin teki, kun Häntä vannotettiin ylimmäisen papin edessä. Kysymys on siitä, että normaalissa puheessa emme tarvitse mitään vannoskelua vahvistaaksemme sitä, että puhumme totta. Jeesus edellyttää, että puhumme aina totta. Jokainen totuudellisuuden korostaminen osoittaa itse asiassa meidät valehtelijoiksi. Puhu totuus, koko totuus ja vain totuus!

Kirjoittaja