Lain ja profeettojen aika (Luuk. 16:16)

Kysymys: Mitä tarkoittaa Luuk. 16:16: ”Lain ja profeettojen aika kesti Johannekseen asti. Siitä lähtien on julistettu hyvää sanomaa Jumalan valtakunnasta, ja jokaista vaaditaan tulemaan sinne”?

Vastaus

Tämä kohta viittaa siihen, että Johannes Kastajan, Jeesuksen edelläkävijän, toiminta oli kuin lyhyt välivaihe vanhan ja uuden liiton taitekohdassa. Oikeastaan Johannes kuului vielä Vanhan testamentin pelastustien aikaan. Mooses antoi Israelin kansalle kymmenen käskyä (2. Moos. 20). Mooseksen kirjoista löytyy Israelin kansalle annettu moninainen syntien tähden suoritettava uhrikäytäntö, joka huipentui siihen, kun ylipappi suurena sovintopäivänä meni Jerusalemin temppelin kaikkeen pyhimpään mukanaan uhrieläimen verta. Sovitus saatiin aikaan vain uhrin kautta. Jumalan lain noudattaminen elämässä ja lain mukainen uhrikäytäntö tarvittiin, että syntinen ihminen voi lähestyä pyhää Jumalaa,

Johannes Kastaja ei enää saarnannutkaan tätä vaan nähdessään Jeesuksen sanoi ihmisille: “Katsokaa Jumalan Karitsa, joka pois ottaa maailman synnin” (Joh. 1: 29). Johannes jo ennen Jeesuksen ristinkuolemaa ja ylösnousemusta ilmoitti kansalle, että tässä on nyt Jumalan oma uhrikaritsa, joka itse täyttää lain, mutta myös kuolemallaan sovittaa kaikkien ihmisten syntien rangaistuksen.

Hyvä sanoma eli evankeliumi alkoi jo ennakoivasti Johannes Kastajasta lähtien, mutta vasta helluntain jälkeen ylösnousseen todistajina Jeesuksen opetuslapset ymmärsivät tämän. Hyvä sanoma on Jumalan kehotus jokaiselle ihmiselle: “Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi”. Tämä siksi, että Jumala on rakastanut maailmaa niin, että Jeesus kuoli jokaisen syntisen ihmisen eli meidän kaikkien puolesta. Tämä on uusi tie Jumalan valtakuntaan. Käskyt ovat mahdoton tie perille.

Jakeen loppu kuuluu nykyisessä Uuden testamentin käännöksessä yllä olevalla tavalla, mutta aikaisemmassa käännöksessä ”…ja jokainen tunkeutuu sinne väkisin”. On hyvä ottaa tähän esille vuoden 1939 Kirkkoraamatun tekstistä seuraava jae: ”Mutta ennemmin taivas ja maa katoavat, kuin yksikään lain piirto häviää” (Luuk. 16: 17). Jeesuksen ajan juutalaiset olivat vieneet Mooseksen lain tulkinnan valtaviin mittasuhteisiin ja pyrkivät näin luomaan varman tien Jumalan valtakuntaan eli ikään kuin tunkeutumaan sinne väkisin. Jeesuksen ja fariseusten välisessä kamppailussa vaikkapa sapatin tulkinnasta tämä näkyi usein. Lainoppineet todella ajattelivat, että ihminen lain tietä voi päästä tunkeutumaan Jumalan valtakuntaan.

Jeesus taas opetti, että ihminen ei koskaan voi tulkita Jumalan lakia niin tai toteuttaa sitä niin, että se olisi tie taivaaseen. Laki päinvastoin on sitä kuulevalle Jumalan kutsuva vaatimus tehdä parannus eli mielen muutos tulla armahtajan Jeesuksen luo. Siksi Johannes siis viittasi Jeesukseen: ”Katsokaa Jumalan Karitsa, joka pois ottaa maailman synnin.”

Kirjoittaja