Onko Jeesuksella yksi tuleminen vai kaksi?

Kysymys: Onko Jeesuksella kaksi tulemista… yksi tulo eli uskovien tempaaminen, toinen tulo sitten lopullinen? Liittyykö eka tulo 1000-vuotiseen olotilaan (jolloin Saatana on sidottu)?

Vastaus

Kristuksen toiseen tulemukseen viitataan Uudessa testamentissa yli 300 kertaa. Tästä huolimatta lopunajan tapahtumiin liittyviä yksityiskohtia ja toteutumisjärjestystä ei ole paljastettu niin yksiselitteisesti, ettei tulkinnoissa olisi ollut erilaisia näkemyksiä kautta kristikunnan historian.

Yhden tulkinnan mukaan Jeesukseen uskovat temmataan täältä maailmasta huomaamatta pois ennen ns. vaivanajan alkamista. Raamatun valossa löytyy mielestäni vahvat perusteet toisaalta sille, että Kristuksen tulemus on kaikille ihmisille näkyvä tapahtuma (esim. Matt. 24:27). Toisaalta on vaikea löytää perusteita sille, että Kristus tulisi kaksi kertaa.

Myös kysymys tuhatvuotisesta valtakunnasta on saanut monenlaisia tulkintoja. Tätä ilmaustahan käytetään vain Ilmestyskirjan luvussa 20. Monet tulkitsevatkin asian pelkästään vertauskuvallisesti ja hengellisesti eivätkä oleta Kristuksen tulevan kirjaimellisesti hallitsemaan maan päällä. Toisaalta julistus Jumalan valtakunnasta on keskeisesti esillä Uudessa testamentissa. Myös tuhatvuotisen valtakunnan voi nähdä nivoutuvan luontevasti tähän valtakunta-teemaan. Sen voi nähdä mm. ennakoivan tulevaa taivaallista valtakuntaa. Uudesta testamentista löytyy muualtakin tukea sellaiselle näkemykselle, että Kristuksen omat pääsevät tulevaisuudessa hallitsemaan Herransa kanssa. Jo Vanhassa testamentissa on viitteitä sellaisesta erityisestä ajasta täällä maan päällä, johon tuhatvuotisen valtakunnan tuntomerkit näyttäisivät sopivan Saatanan ollessa kahleissa (esim. Jes. 11:6-9).

Oma tulkintani vastauksena kysymykseesi: Kristus tulee yhden kerran näkyvällä tavalla juuri ennen tuhatvuotisen valtakunnan alkua (Ilmestyskirjassa siihen viitataan luvussa 19). Mutta ylösnousemuksia on kaksi. Kristuksen tullessa häneen uskovat herätetään eloon. Muut kuolleet herätetään vasta tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen. Saatana vapautuu vielä lyhyeksi ajaksi riehumaan, mutta kärsii sitten lopullisen tappion, ja seuraa viimeinen tuomio.

Kirjoittaja