Onko homous Raamatun mukaan syntiä?

Kysymys: Onko homous ja lesbous Raamatun mukaan syntiä?

Vastaus

Kirkko on todella kiperän paikan edessä, kun valtiovallan puolelta on viety päätökseen lainsäädäntö homoliittojen rinnastamisessa avioliittoon. Paine kirkollisiin vihkimisiin on korkea, eikä asiaa ajavien taholta tyydytä enää rukoushetkeen parisuhteen rekisteröineiden puolesta, mihin kompromissiin kirkolliskokous taannoin päätyi.

Kirkon selvä kanta tällä hetkellä on, että avioliitto on miehen ja naisen välinen sopimus. Pappien ei tule vihkiä homopareja avioliittoon, vaikka niin kaiketi tulee tapahtumaan jo ennen kuin kirkko selventää suosituskäytäntönsä suhteessa uuteen lainsäädäntöön.

Raamatun opetus läpi Vanhan ja Uuden testamentin homoseksuaalisessa suhteessa elämiseen on yksiselitteisesti kielteinen. Paavalin mukaan Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole mm. miesten kanssa makaavat miehet (1. Kor. 6:9–11). Se argumentti, ettei Paavali olisi tiennyt sitoutuvasta rakkaussuhteesta samaa sukupuolta olevien välillä ja että varoitus koskee vain irstailuja, ei kestä tarkastelua. Uskomme Pyhän Hengen ohjanneen kirjoittajia antamaan ohjeensa kaikkia aikoja varten Jumalan säätämän hyvän luomisjärjestyksen, avioliiton varjelemiseksi.

Sukupuolinen suuntautuneisuus on herkkä asia. Joillekin homoseksuaalinen suuntaus on syntynyt hyvin varhaisessa vaiheessa heidän itsensä siihen millään lailla vaikuttamatta. Tähän Jeesuskin näyttää viittaavaan opetuksessaan (Matt. 19:12). Homoseksuaalisen suuntautumisensa kanssa kamppailevaa on kunnioitettava ja rakastettava; homofobia ei ole hyväksyttävää.

Raamatun syntiluetteloissa homoseksuaalisten seksisuhteiden rinnalla on monia muita yhtä pahoja asioita. Perisynnin alaisia olemme siis kaikki. Tarvitsemme joka hetki armoa ja anteeksiantoa. Samalla kirkon pysyäkseen kirkkona, apostolisella perustuksella, tulee pitää kiinni Raamatun selkeästä avioliitto-opetuksesta.

Kirjoittaja