Jos Jumala on kaikkivaltias, miksi hän katui ihmisen luomista?

Kysymys: "Kun Herra näki, että ihmisten pahuus lisääntyi maan päällä ja että heidän ajatuksensa ja pyrkimyksensä olivat kauttaaltaan pahat, hän katui, että oli tehnyt ihmisen, ja murehti sitä sydämessään"(1. Moos. 6:5–6). Jos Jumala on täydellinen ja kaikkivaltias, niin miksi hän sitten katuu tekemäänsä? Eikö hän jo ennen ihmisen luomista tiennyt, mitä tulisi tapahtumaan? Tämä kysymys vaivaa minua todella paljon.

Vastaus

Hyvä Raamatun kohta tämän kysymyksen äärellä on esim. apostoli Paavalin kuvaus Jumalasta (Room. 11: 33–36): ”Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiensä! Kuka voi tuntea Herran ajatukset, kuka pystyy neuvomaan häntä? Kuka on antanut hänelle jotakin, mikä hänen olisi maksettava takaisin? Hänestä, Hänen kauttaan ja häneen on kaikki. Hänen on kunnia ikuisesti.”

Paavali joutui mahdottomuuden eteen, kun hän juutalaisena kohtasi ajatuksen, että juutalaiset, Jumalan omaisuuskansa, hylkäsi Jeesuksen, vaikka Jumalan tuleminen ihmiseksi ja kansan keskelle oli jotain täysin käsittämätöntä. Eli Paavalikin myöntää, ettei hän voi ihmisenä mitenkään ymmärtää, millaiset ovat Jumalan suunnitelmat.

Jumala ei käytä kaikkivaltiuttaan niin, että se olisi jotain samanlaista kuin diktaattorin pakkovalta. Ihmisen syntiinlankeemuksen Jumala ennalta tiesi, mutta Hän ei sitä ennalta määrännyt. Heti syntiinlankeemuksen jälkeen on kuitenkin näkyvissä Jumalan hyvä tahto langenneita kohtaan lupauksessa Hänestä, joka polkee rikki käärmeen pään (1. Moos. 3:15).

Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja tähän sisältyy ihmisen kyky ja mahdollisuus suunnitella, luoda ja toteuttaa. Alun perin sen piti olla hyvää, mutta syntiinlankeemuksen jälkeen ihminen alkoikin käyttää kaikkea kykyään myös pahan palveluksessa. Ei ole mikään ihme, että Kaikkivaltias Pyhä Jumala, joka alussa sai katsella kaikkea ja se oli hyvää, joutuu nyt tuskastumaan, kun Hän katsoo kaikkea ihmisen pahaa.

Jumalalla oli tämän pahuuden voittamiseksi vain yksi mahdollisuus: tulla itse Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa ihmiseksi. Taistelu Pahaa vastaan huipentui ristillä, jossa Jeesus kärsi koko maailman pahuudesta johtuvan rangaistuksen kuolemalla. Mutta samalla Hän kukisti synnin, kuoleman ja pahan vallan ja kolmantena päivänä Hän nousi kuolleista.

Jumala ei halunnut tuhota luomaansa ihmistä, vaan tarjota tälle uutta mahdollisuutta elämään Luojansa yhteydessä. Tämä yhteys toteutuu uskossa Jeesukseen Kristukseen. Siksi täällä maailmassa on Kristuksen maailmanlaaja kirkko. Vain sen julistamassa evankeliumissa on ratkaisu tälle pahalle maailmalle ja sen jokaiselle ihmiselle.

Kirjoittaja