Miten Jumala puhuu ja vastaa? Mistä tiedän Jumalan tahdon?

Kysymys: Puhuiko Jumala VT:n aikana ihmisille suoraan (esim. 2 Sam. 2:1)? Olisi ihanaa, jos vieläkin voisi suoraan kysyä Jumalalta ja hän vastaisi suoraan. Miten Jumala nykyään vastaa - voiko hän vastata esim. unissa? Mistä tiedän Jumalan tahdon yksittäisten elämänratkaisujeni kohdalla, esim. ammatinvalinnassa, vai luotanko vain johdatukseen, että esim. se ammatti aukenee, mikä on minulle tarkoitettu?

Vastaus

Daavid oli yksi vanhan liiton profeetoista, joka oli valittu sekä tulevan Messiaan esi-isäksi että tärkeän VT:n osan Psalmien kirjoittajaksi. Psalmeja lainataan ja tulkitaan UT:ssa samalla tavoin kuin muita profeettatekstejä.

Koko Raamattu on jo valmiiksi kirjoitettu, joten mitään uutta ja siihen rinnastettavaa ei enää anneta. Kaikki opit ja opettajat on siis arvioitava ja tulkittava koko Raamatun valossa.

Raamatun sanoma ei ole kuitenkaan vain profetiaa, vaan siinä on myös historiankirjoitusta, sananlaskuja ym. Kirjoittajat eivät suinkaan aina tienneet, että he olivat mukana koko ihmiskuntaa koskevassa prosessissa. Pyhä Henki johti ja inspiroi.

Jeesus opettaa, että edelleen Pyhä Henki ottaa hänen omastaan ja jakaa häneen uskoville (Joh. 16). Profetia on ennen kaikkea Jumalan sanan sellaista julistusta, että kuulija joutuu sen edessä kiinniotetuksi. Erityiset armolahjat, kuten profetoiminen ja kielten selittäminen, eivät tuo mitään ohi tai yli Raamatun, vaan avaavat sitä yhä uudelleen.

Jumala voi edelleen puhua myös unien kautta, mutta se on vain poikkeusta. Normaalisti hän puhuu sanansa kautta. Siksi meidän on oltava jatkuvasti Sanan ääressä etsien, rukoillen ja totellen. Tällöin myös Raamatun lupaukset aukeavat rikkaina (2. Kor. 1:19–20).

Useimmiten Jumala johdattaa avaamalla ja sulkemalla ovia (Ilm. 3:7–8). Meidän on kuljettava luottaen eteenpäin ja käytettävä tervettä harkintaa, sillä Pyhä Henki on raittiuden eli terveen harkintakyvyn Henki. Me heitämme verkot veteen, hän antaa saaliin niin kuin hyväksi näkee (Ps. 32:8).

Rukouksessa emme koskaan taivuttele Jumalaa, vaan hän meitä. Pyyntöjemme tulee olla sopusoinnussa hänen tahtonsa kanssa (1. Joh. 5:14). Jeesuksen antamalla valtuudella saamme rukoilla sekä yksin että yhdessä.

”Hän voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä anomme tai ymmärrämme” (Ef. 3:20, Fil. 4:6).

Kirjoittaja