Mitä tapahtui, kun Jeesus puhalsi Pyhän Hengen? Mitä tarkoittaa anteeksiannon kieltäminen (Joh. 20:21–23)?

Kysymys: Joh. 20:21–23 ”Jeesus sanoi uudelleen: ´Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät.´ Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi: ´Ottakaa Pyhä Henki. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejään anteeksi.´”

En tajua tätä kohtaa. Eikö Pyhä Henki vuodatettu vasta myöhemmin? Mitä tapahtui kun Jeesus puhalsi Pyhän Hengen?

Ja jae 23 ihmetyttää. Eihän opetuslapsilla ollut valtaa kieltä anteeksiantoa? Eikö Jumala halua antaa synnit anteeksi kaikille? Mitä nämä Jeesuksen sanat tarkoittavat?

Vastaus

Pyhä Henki todella vuodatettiin vähän myöhemmin, 1. kristillisenä helluntaina, kuten Ap. t. 2:1–4 kertoo. Mutta Jumalan Pyhä Henki on toki ollut olemassa ja vaikuttamassa yhtä kauan kuin itse kolmiyhteinen Jumala. Jo luomisessa mainitaan Jumalan Henki (1. Moos. 1:2), ja läpi Vanhan testamentin hän toimii.

Jeesuksen kasteen yhteydessä mainitaan, miten Henki laskeutui Jeesukseen – vakuudeksi siitä että tämä on Jumalan Poika. Kun Jeesus puhalsi ko. kohdassa oppilaitaan kohti, se oli ennakkokuvaa ja lupausta, että juuri näin pian syntyvän seurakunnan keskellä tultaisiin tekemään: syntejä julistetaan anteeksi ripissä. Seurakunnan syntymäpäivän jälkeen tämä valtuutus on ollut voimassa.

Siihen, että anteeksianto voidaan myös kieltää, löytyy toisaalla Raamatussa selitystä. Joka ei suostu tunnustamaan syyllisyyttään ja syntejään eli on siis tieten tahtoen katumaton tai pilkkaaja, ei ole sovelias kuulemaan synninpäästöä. Tästä asiasta Jeesus myös puhui Pietarille (Matt. 16:19). Julistajan, rippi-isän tai äidin tulee tietysti olla riittävän herkkä kussakin tapauksessa, miten keskustella ja hoitaa tilanne.

Kirjoittaja