Mitä on Pyhän Hengen kaste?

Kysymys: Kysymys: Kun Pyhän Hengen sinetti eli Pyhän Hengen saaminen on eri asia kuin Pyhän Hengen lahja eli Pyhällä Hengellä täyttyminen, niin mitä on Pyhän Hengen kaste. Onko tämä siis Pyhän Hengen sinetti vai lahja vai?

Vastaus

Jumala on Kolmiyhteinen, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Opetus Pyhästä Hengestä on herkkä aihe kristikunnassa. Siksi opetuksessa Pyhästä Hengestä on erilaisia painotuksia. Jeesus lupasi opetuslapsilleen Pyhän Hengen ja tämä lupaus täyttyi ensimmäisenä helluntaina. Jeesus itse opetti, että Pyhän Hengen tehtävä on kirkastaa Kristusta, synnyttää usko ihmissydämessä ja ylläpitää uskoa. Ihminen ei siis voi koskaan uskoa, ellei Pyhä Henki Sanan kautta ole tehnyt työtänsä ihmisessä. Jokainen Jeesukseen uskova on siis Pyhän Hengen työn kohde ja tässä mielessä täyttynyt Pyhällä Hengellä.

Paavalin opetuksessa Pyhästä Hengestä on kaksi olennaista asiaa: Pyhän Hengen lahjoittamat armolahjat seurakunnan rakennukseksi sekä Pyhän Hengen hedelmät, jotka ovat henkilökohtaisia. Sekä armolahjoista että Hengen hedelmistä ensimmäisenä Paavali mainitsee rakkauden. Pyhä Henki ja sen määrä tai laatu ei ole tarkoitettu asiaksi, jota mittaillaan. Pyhä Henki yksinkertaisesti on Jumalan ja Jeesuksen Henki, joka haluaa, että usko syntyy ja kasvaa keskellämme.

Olennaista Pyhän Hengen toiminnassa on sen sitoutuminen Jumalan Sanaan. Voimme ajatella, että Hengen täyteys on aina Sanan täyteyttä, ei varsinaisesti sitä, että on jokin kokemus Hengen täyteydestä. Paavali kirjoittikin rinnakkaiskohdissa Ef. 5:18 ja Kol. 3:16 seuraavasti: ”…antakaa Hengen täyttää itsenne” ja ”Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne”.

Meidän kristittyjen kokemukset vaihtelevat, siksi Pyhä Henki haluaa kiinnittää aina sydämemme Raamattuun, joka kirkastaa meille Jeesuksen sovitusta työtä. Raamattu opettaa, että henget on aina koeteltava ja tämä koettelu tapahtuu aina Jumalan sanan kautta. Pyhä Henki on aina Totuuden Henki.

Kirjoittaja