Mihin uskova ihminen menee heti kuoleman jälkeen?

Kysymys: Raamatusta en suoraan löydä kohtaa, jossa sanottaisiin, että ihminen menee kuoleman jälkeen taivaaseen. (Ryöväri meni kyllä Jeesuksen kanssa paratiisiin.) Mihin uskova ihminen sitten menee kuoleman jälkeen?

Vastaus

Raamatun valossa on selvää, että Jumala on varannut jokaiselle uskovalle paikan taivaasta. Elian nouseminen tuulenpyörteessä maan päältä suoraan taivaaseen oli poikkeustapaus (2. Kun. 2:11). Mutta se kertoo kuitenkin ennakoivasti Jumalan asettamasta päämäärästä ja lopullisesta paikasta hänen omilleen. Vuorisaarnassaan Jeesus kehottaa opetuslapsiaan riemuitsemaan jo nyt odotettavissa olevasta palkasta taivaassa (Matt. 5:12). Ja ennen taivaaseen nousemistaan hän lupasi mennä valmistamaan heille sijaa, jotta hekin saisivat olla siellä, missä Jeesus on (Joh. 14:1–3).

Toinen kysymys, joka kysyjällä on ilmeisesti ollut erityisesti mielessä, on se, että pääseekö uskova ihminen heti kuolemansa jälkeen taivaaseen. Jeesus todellakin lupasi ristin ryövärille, että tämä saa olla hänen kanssaan jo samana päivänä paratiisissa (Luuk. 23:43). Tässä ei kuitenkaan tarkoitettane vielä varsinaista taivasta, vaikka myös taivaspaikka elämänsä viime hetkillä Jeesukseen turvautuneelle rikolliselle avautuikin.

Mikä on sitten ihmisen paikka ja tila välittömästi kuoleman jälkeen? Tässä yhteydessä emme voi sivuuttaa uskontunnustukseemmekin sisältyvää kohtaa Jeesuksen astumisesta alas tuonelaan. Raamatussa tuonelaan viitataan useassa kohdassa ja kertomuksesta rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta voidaan päätellä, että tuonelassa on eri osastot uskovia ja uskomattomia varten. Edellistä Jeesus kutsuu tässä yhteydessä Abrahamin huomaksi (Luuk. 16:19–31).

Jumala ei ole nähnyt tarpeelliseksi paljastaa meille kuoleman jälkeisen tilamme yksityiskohtia. Vaikka Jeesuskaan ei vastannut suoraan opetuslastensa tuonpuoleista koskevaan kysymykseen (Luuk. 13:23–30), niin varmuudella voimme kuitenkin puhua uskovan ihmisen ylösnousemustoivosta. Jo Vanhassa testamentissa nousee esiin tuonelasta nousemisen toivo (esim. 1. Sam. 2:6). Jeesuksen ylösnousemus on avannut väylän lopulliselle kuoleman kukistumiselle ja meidän kaikkien heräämiselle kuolleista. Jeesus puhuu kahdesta erilaisesta ylösnousemuksesta, elämän ylösnousemuksesta ja tuomion ylösnousemuksesta (Joh. 5:24–29). Taivaaseen pääseville Jumala lahjoittaa aivan uuden, taivaallisen ruumiin (1. Kor. 15:35–44 ).

Kirjoittaja