Mitä Herran nimen siunaaminen merkitsee?

Kysymys: Minua kiinnostaa lause ”Siunattu olkoon Herran nimi”. Mitä se oikein tarkoittaa? Tarvitseeko Jumala meidän siunauksemme antamista? Mitä merkitystä sillä on, että siunaamme Herran nimeä? Vai onko lauseella jokin syvempi merkitys?

Vastaus

Kysymys liittyy kahteen tärkeään ja usein Raamatussa esiin nousevaan asiaan: siunaukseen/siunaamiseen ja Jumalan nimeen. Koetan tiivistää molemmista jotakin, samoin niiden keskinäisestä yhteydestä.

Vanhan testamentin yleisimmin käytetty siunaamista tarkoittava heprean verbi baarak merkitsee Jumalan mielisuosiota, sitä että hän antaa hyviä lahjojaan sekä ajalliseen että hengelliseen elämään. Jumala lupasi Israelin kansalle siunauksen, kun se pitää Siinain vuoren äärellä solmitun liiton; tottelemattomuudesta seuraa siunauksen vastakohta, kirous. Mooses sai ohjeen siunata kansaa meille tutun Herran siunauksen sanoin (4. Moos. 6:22–24).

Uudessa testamentissa sen alkukielen eli kreikan siunaus, eulogia, tarkoittaa sananmukaisesti hyvän puhumista. Kun Jumala siunaa, hän osoittaa meille hyvää tahtoansa. Tämä hyvän tahdon ydin on Jeesuksen tulo maailmaan pelastajaksi, kuten jo jouluevankeliumin enkelten viesti kertoi (Luuk. 2:10–14). Jumalan suurin siunaus on Messias, josta jo Abraham sai lupauksen: ”Sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille” (1. Moos. 12:3).

Nimellä on Raamatussa paljon keskeisempi merkitys kuin meidän kulttuurissamme. Henkilön nimi kertoo, millainen on sen kantaja. Erityisesti tämä pätee Jumalaan. Muuten salatusta, kaikki aistihavaintojemme ylittävästä Jumalasta saamme tietoa, kun tutkimme hänen nimiään Raamatusta. Yksi keskeisimmistä on kysyjän mainitsema Herra, heprean Jahwe, jonka nimen Jeesus otti huulilleen ja omakseen.

Me voimme siunata Herran nimeä kiittämällä häntä, mihin olemme kutsututkin, kuten Paavali opettaa: ”Ylistetty (eulogeetos) olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella (eulogia) Kristuksessa!” (Ef. 1:3)- Kun saamme kokea Jumalan siunausta elämässämme, Jumala odottaa, että puhumme hyvää muista eli siunaamme heitä, jopa vihollisiamme (Room. 12:14).

Kirjoittaja