Evankeliumit

Kysymys: Miksi evankeliumien kirjoittamiseen kuluneeseen aikaan kiinnitetään niin vähän huomiota, usein vain annetaan ihmisten ymmärtää evankeliumien kirjoitetun kerralla lyhyessä ajassa? Eikös kirjoittaminen ensimmäisellä vuosisadalla ollut kuitenkin haastavampaa ja aikaa vievää sen aikaisilla välineillä kuin tänä päivänä tietokoneilla?

Esimerkiksi vanhimmaksi evankeliumiksi katsotaan usein Markuksen evankeliumia joka on arviolta kirjoitettu valmiiksi vuosien 58-73 aikana. Jos voidaan olettaa että evankeliumin kirjoittajalta on kulunut 10-15 vuotta aineiston kokoamiseen ja esivalmisteluun sekä teoksen kirjoittamiseen ja taittoon papyrusrullalle, olisi kirjoittajan silloin aloittaa työnsä joskus vuosien 43-63 välillä. Voidaanko tällaista olettaa ja onko se uskottavaa?

Vastaus

Kysymyksestä ei tarkemmin ilmene, mistä lähteistä tai opetuksista nousee ajatus evankeliumien lyhyestä tuottamisajasta. Totta on, että evankeliumikirjojen kokoaminen ja kirjoittaminen otti varmasti enemmän aikaa kuin tänään, jolloin lähteet ovat helpommin löydettävissä. Itse asiassa Luukas puhuu tästä perusteellisesta prosessista kirjansa alussa: ”…otettuani alusta asti kaikesta tarkoin selon, päättänyt kirjoittaa yhtenäisen esityksen…” (Luuk. 1:1-4).

Markuksen evankeliumin taustalla on selvästi apostoli Pietari, jota evankeliumin kirjoittaja on haastatellut. Tiettyjä asioita Pietarista ei kukaan muu olisi tiennytkään. Samoin Luukkaan yhtenä lähteenä on ollut Jeesuksen äiti Maria, jolta kirjoittaja on saanut tietää Vapahtajan syntymästä ja lapsuusajasta. Matteuksella on ollut tilaisuus saada tietoa Jeesuksen ”isälinjasta” eli kasvatusisä Joosefin suvusta ja vaiheista. Matteus ja Luukas saattoivat hyödyntää käytössään olevaa Markuksen aineistoa.

Mikään evankeliumikirja ei mainitse muuten kuin ennustuksena Jerusalemin piiritystä ja temppelin tuhoa. Se kertoo, että ne on kirjoitettu ennen tuota v. 70 tapahtunutta Rooman sotajoukkojen tekemää kaupungin valtausta. Uskomme, että Jumala itse on johtanut niin, että meillä on neljä toisiaan täydentävää, vaikka yksityiskohdissa poikkeavaa kertomusta Jeesuksen elämästä, kärsimyksestä, kuolemasta ja ylösnousemuksen ihmeestä.

Kirjoittaja