Heikkouskoinen vallankäyttäjänä?

Kysymys: Room. 14:17–23 Mitä mieltä olette tästä Raamatun paikasta? Eikö tässä ole se vaara, että heikompiuskoinen voi käyttää "omaa valtaansa", kun vahvempiuskoinen jättää syömättä, silloinhan jälkimmäinen menee ihmisen mielen mukaan, kun itse kokisi olevan sallittua syödä ja jättää sen tekemättä?

Vastaus

On hyvä lähestyä asiaa tuon jakeen 17 pohjalta. Mikä on olennaista ja sisintä kristinuskossa? Paavalin mukaan Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Olennaista olisi seurakunnassa vahvistaa toinen toistaan tässä.

Mutta kristitty elää omassa kulttuurissaan, myös Paavalin aikana. Syömiseen ja juomiseen liittyvät asiat ovat kaikissa kulttuureissa tärkeitä asioita. Rohkenen ajatella, että Paavalin ymmärrys kristinuskon vapauttavasta sanomasta Jeesuksessa Kristuksessa oli niin tärkeä, että kaikki muu oli hänelle suhteellista. Siksi hän puhuu heikoista ja vahvoista. Kuitenkin hän toisaalta ymmärtää, että uskosta avautuva olennainen asia on kuitenkin rakkaus lähimmäistä kohtaan. Myös siinä mielessä, että kristitty ei ole loukkaukseksi toiselle. Toisaalta ei tarvitse alistua farisealaisen, teennäisen uskontulkinnan edessä. Ei siinäkään tapauksessa, että kysymys on jostain sellaisesta, jota ei pitäisi mitata uskonasiana lainkaan. Paavali ei siis tulkitse asiaa niin, että kyse olisi jostain vallan käytöstä, vaan yksinomaan uskon ytimestä avautuvasta vapaudesta olla tekemättä tai tehdä.

Paavalin elämässä se merkitsi sitä, että hän oli kreikkalaisille kreikkalainen ja juutalaisille juutalainen. Hän ei ollut jotenkin farisealainen, vaan hän sanoi tekevänsä kaiken Kristuksen tähden, että hän voittaisi Kristukselle niin monta kuin mahdollista.

Kirjoittaja