Kysymyksiä rukouksen kuulemisesta

Kysymys: Kysymys: Mitä seuraavat kohdat tarkoittavat? Miten ne toteutuvat?
Joh. 15:7 "Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen."
Joh. 15:16 "Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi: että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi."
1. Joh. 3:22 "...ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista."
1. Joh. 5:15 "Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet."

Vastaus

Kysyjä on löytänyt Raamatusta keskeisiä rukoukseen liittyviä kohtia. Niitä liittää toisiinsa hartaan ihmisen pyyntö ja lupaus pyynnön toteutumisesta: mitä ikinä anottekin…

Johanneksen kaunis runollinen teksti tuo esiin ehkä kaikkein tärkeimmän asian Jumalan ja ihmisen välisessä suhteessa: rakkauden. Emme tiedä, miksi Jumala loi maailman ja ihmisen siihen mukaan. Raamatun ilmoituksen perusteella tiedämme kuitenkin, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, mieheksi ja naiseksi, toteuttamaan Jumalan rakkautta ja ihmiselle antamaansa tehtävää.

Raamatun mukaan ihminen on iäisyysolento, jonka oleminen ei pääty ruumiin kuolemaan. Tähän olemiseen liittyy yhteys Jumalan ja ihmisen välillä, samoin yllä mainitut Raamatun kohdat. ”Että teidän hedelmänne pysyisi” (Joh. 15:16) viittaa ajan rajan tuolle puolen, lopulliseen yhteyteen Jumalan kanssa. Meidän työmme evankeliumin eteenpäin viemiseksi ei mene hukkaan, vaan sen seurauksena ihmiset pelastuvat.

Ihminen voi kokea Jumalan läsnäoloa ja johdatusta monella tavalla. Henkilökohtaisesti voimme olla yhteydessä Hänen kanssaan rukouksen välityksellä. Saamme rukouksessa tuoda Jumalan eteen koko elämämme iloineen ja suruineen, pettymyksineen ja riemun aiheineen. Jumala on luvannut kuulla meitä, vaikeina hetkinä jopa hiljaiset huokauksemme, vaikka sanoja ei löytyisi.

Rukouksen ytimessä ei varmaankaan ole se, mitä kaikkea itse haluaisimme saada, vaan ennemminkin se, että ihminen, joka rukouksessa lähestyy Jumalaa, tekee sen saadakseen voimaa toteuttaa Jumalan hänelle antamaa tehtävää. Jeesuskin varusti seuraajansa kohtaamaan edessä olevat haasteet opettamalla heidät rukoilemaan oikein. Jeesus opetti Isä meidän -rukouksen (Matt. 6:7–13), jossa ajatus tulee selvästi esiin: tulkoon Sinun valtakuntasi, tapahtukoon Sinun tahtosi. Jos ihmiset eläisivät Jumalan tahdon mukaista elämää, kaikilla olisi hyvä olla jo tässä ajassa, vaikkakin tähtäin on kauempana, iankaikkisuudessa.

Isä meidän -rukous, kuten myös Johanneksen rukoukseen liittyvät kohdat, antavat ymmärtää, että uskovan rukous, heikkokin, on työkalu, jonka avulla Jumala rohkaisee ja tarvittaessa lohduttaa ihmistä, joka haluaa olla toteuttamassa Jumalan hänelle antamaa tehtävää. Me saamme jättäytyä Jumalan armon varaan ja luottaa siihen, että olemme osa Hänen suurta suunnitelmaansa.

Miten Jumalan suunnitelma toteutuu? Emme tiedä, eikä Raamattukaan kerro, miten ja milloin kaikki tapahtuu. Jeesus totesi, että hänkään ei tiedä aikoja, vain Isällä on se tieto. Meidät on kutsuttu Hänen työtovereikseen, ja rukous on annettu yhdeksi työkaluksi. Monilla rukoilevilla ihmisillä on kokemuksia siitä, että Jumala on vastannut heidän rukouksiinsa.

Kirjoittaja