Miten ymmärtäisi kolminaisuusoppia?

Kysymys: Kolminaisuusoppi on vaikea ymmärtää, sanana kun sitä ei Raamatussa käytetä. Jumala on yksi, Poika on yksi ja Pyhä Henki on yksi. Jumala loi kaiken Poikansa kautta ja Poikaansa varten. Pyhä Henki on meille Puolustaja, kun Jeesus meni taivaaseen. Kolme persoonaa, miksi niitä pitää väkisin väittää yhdeksi. Nyt Jumalan oikealla puolella istuu taivaassa Jeesus ja Pyhä Henki toimii maanpäällä uskovien apuna, eikö näin.

Vastaus

Yksi tunnetuimmista Jumalan kolmiyhteyttä tai kolmiykseyttä kuvaavista kohdista on Jeesuksen lähetyskäskyssä: ”…kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen” (Matt. 28:19). Varsinaisesti kolminaisuusoppi-sanaa ei ilmene Raamatussa, mutta jo varhain kristillisen kirkon historiassa muodostettiin kolminaisuusoppi ja opetettiin, että Jumala on yksi, mutta hänellä on kolme persoonaa: Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Näin tehtiin siksi, että erilaiset harhaopit halusivat erottaa toisistaan Pyhän Kolminaisuuden persoonat.

Toisaalta kysyjän näkökulmaan on hyvä yhtyä niiltä osin, että oppi Jumalan Kolmiyhteydestä on kristillisen teologian vaikeimpia. On kysymys jostain sellaisesta, joka on kaiken käsityskykymme ulkopuolella. Se on Raamatun ilmoitusta, jota inhimillisillä sanoilla on varsinkin kristinuskon alkuvuosisatoina yritetty selvittää. Siksi rohkaisenkin kysyjää lukemaan hyviä uskonopin selitysteoksia, jossa Jumalan kolmiykseyttä selvitetään.

Kolminaisuusopin suurenmoisuus on siinä, että taivaassa oleva Jumala on tänäänkin läsnä maailmassa Pyhän Henkensä kautta. Sana ja sakramentit ovat armonvälineitä, joiden kautta Pyhä Henki haluaa kirkastaa meille Jeesusta, joka tuli kerran ihmiseksi, kuoli syntiemme tähden ja istuu nyt Isän oikealla puolella. Pyhä Henki haluaa avata silmämme ymmärtämään, että Jumala ei ole kaukana, vaan haluaa tulla uskon kautta sydämeemme asumaan.

Kirjoittaja