Mainitaanko Pyhä Henki Vanhassa testamentissa?

Kysymys: Löytyykö Vanhan testamentin puolelta mainintaa Pyhästä Hengestä? Mielestäni en ole löytänyt suoraan samalla nimellä (Pyhä Henki), mutta ilmeisesti samaa tarkoittavia ilmaisuja löytyy? Miksihän ne eivät sitten ole Pyhä Henki -nimellä. Kyse ei voine olla käännösasiastakaan?

Vastaus

Kyllä tuo sanapari ”Pyhä Henki” löytyy myös Vanhasta testamentista, mutta vain kolmena mainintana. Lainaan kyseiset jakeet kokonaisuudessaan (vanhassa käännöksessä sanat on kirjoitettu isoilla alkukirjaimilla):

Ps. 51:13: ”Älä karkota minua kasvojesi edestä, älä ota minulta pois pyhää henkeäsi.”

Jes. 63:10: ”Mutta he niskuroivat häntä vastaan ja tekivät murheelliseksi hänen pyhän henkensä, ja hänestä tuli heidän vihollisensa, joka taisteli heitä vastaan. ”

Jes. 63:11: ”Silloin he muistivat menneet päivät, muistivat Mooseksen, hänen palvelijansa, ja he kysyivät: – Missä on hän, joka vedestä nosti omalle laumalleen paimenen ja asetti häneen pyhän henkensä?”

En tiedä, miksi sanat näissä kohdissa ovat uudessa käännöksessä pienillä alkukirjaimilla. Nopeasti tarkistettuani muissa käännöksissä sanat on kirjoitettu isoilla alkukirjaimilla. VT:ssa esiintyy useita kertoja sanaparit ”Jumalan Henki” ja ”Herran Henki” tai pelkästään Henki (isolla alkukirjaimella). Pääsin laskuissani yli 40:n. Tällöin luonnollisesti puhutaan samasta Pyhästä Hengestä, josta on kyse Uudessa testamentissa (UT).

Toinen kysymys onkin vaikeampi, ei onneksemme kuitenkaan ylipääsemätön, vaikka emme löytäisi siihen tyydyttävää vastausta. Pääasiahan on, että sekä UT että VT puhuvat samasta Jumalan kolmannesta persoonasta. Kuten VT, myös UT käyttää Pyhästä Hengestä muitakin ilmauksia. Kysymystäsi, miksi näin on, voimme lähinnä tuumailla. En aio ryhtyä tuumailemaan sen enempää, mutta yhden ajatuksen voin esittää. Se liittyy – paitsi terminologiaan – itse pelastushistoriaan. Nimittäin mistä voisi johtua se, että ylipäänsä UT pituuteensakin suhteutettuna puhuu Pyhästä Hengestä paljon enemmän kuin VT?

Ymmärtääkseni asia selittyy Joelin kirjassa olevasta profetiasta, Joel 3:1: ”Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Ja niin teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä, vanhuksenne ennusunia.” Tässähän on profetia helluntaista. Vasta Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen tapahtui yleinen Pyhän Hengen vuodattaminen. Alkoi pelastushistorian uusi aikakausi, Pyhän Hengen ja seurakunnan aika, jota kutsutaan myös (laajassa merkityksessä) lopun ajaksi. Siksi onkin ymmärrettävää, miksi UT puhuu paljon VT:ia enemmän Pyhästä Hengestä.

Kuitenkin jo aikojen alussa Isän ja Pojan rinnalla mainitaan Henki. Raamatun toisessa jakeessa todetaan (1. Moos. 1:2): ”Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet, ja Jumalan henki liikkui vetten yllä.” Vanhan liiton aikaan Pyhä Henki vaikutti ainoastaan yksittäisten henkilöiden, kuten profeettojen kautta. Vasta Jeesus lähetti Pyhän Hengen koko seurakuntaa varten.

Kirjoittaja