Kristus, Messias vai Voideltu?

Kysymys: Haluaisin tietää, miksi Raamattuumme ei ole jätetty alkukielestä johdettua Messias-nimeä kreikankielisen Kristus-nimen sijaan tai sitten suomennettu nimi Voidelluksi, kuten kreikkalaiset ovat tehneet. Ymmärrän toisaalta, että se olisi aika radikaalia, koska meitä kutsutaan kristityiksi ja lopunaikana puhutaan antikristuksesta. Kuitenkin kreikankielinen Jeesuksen nimi tuntuisi alkukielenä puhuttelevammalta tai sitten suomennettuna Voideltu.

Vastaus

Kirkkoraamattu 1992 käyttää Jeesuksesta sanoja ”Voideltu” ja ”Kristus” (Luuk. 9:20, jossa sana käännetään kahteen kertaan) sekä ”Messias” (Mark. 8:29) sen mukaan, että suomalainen lukija ymmärtäisi parhaiten mistä on kysymys. Sanan merkitys kun riippuu aina sen käyttötarkoituksesta ja asiayhteydestä.

Messias, heprean ”mashiach” eli ”öljyllä voideltu” tarkoitti aluksi kuningasta, sittemmin profeettojen lupaamaa pelastajaa. Uudessakin testamentissa käytetty kreikkalainen vastine ”khristos” on liiankin sanatarkka käännös, sillä tuon ajan juutalaisuutta tuntemattomat kreikkalaiset eivät ymmärtäneet, mitä tarkoittaa että joku on ”öljytty”. Suomalainen muunnos ”Kristus” viittaa ylösnousseeseen Jumalan Poikaan. Näin sen ymmärsivät varhaiset kristityt, jotka olivat pääosin kreikankielisiä.

Raamatun suomentajat ovat onnistuneet aika hyvin välittämään sanan merkityksen eri yhteyksissä. Lukija ei tosin tästä aina huomaa, että kyse on samasta sanasta.

Kirjoittaja