Miksi Jumala sanoo, ettei antanut määräyksiä polttouhreista? (Jer. 7:22)

Kysymys: Jer. 7:21 sanotaan: "Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: ..." Puhuja on siis itse Jumala. Jatkossa eli jakeessa 22 kerrotaan edelleen: "Kun minä vein teidän isänne pois Egyptistä, en minä antanut heille määräyksiä poltto- ja teurasuhreista." Kuitenkin 3. Mooseksen kirja alkaa
otsikolla "Polttouhrilaki". Tämän jälkeen seuraa monta muutakin lakia erilaisista uhreista. Ensin Jumala siis antaa määräyksiä liittyen poltto- ja teurasuhreihin (3. Mooses), mutta Jer. 7:22 hän kieltää antaneensa tällaisia määräyksiä.

Vastaus

Tässä Jeremian kirjan kohdassa halutaan painottaa moraalilain ensisijaisuutta suhteessa uhrilakeihin. Kymmenen käskyä annettiin ensimmäisenä ja vasta sen jälkeen tulivat muut lait. Alkutekstin sana ’ei’ voidaan ymmärtää siis vertailuna ja eräänlaisena retorisena tehokeinona. Toisin sanoen tarkoitus ei ole sanoa, ettei uhrilakeja olisi ollenkaan annettu, vaan että oikea jumalasuhde (jae 23) on paljon tärkeämpi kuin tietyt uhritoimitukset.

Itse asiassa monesta Vanhan testamentin profeettakirjasta löytyy samantapaisia kohtia, joissa vastustetaan ajatusta, että pelkät ulkoiset uhrimenot ilman pyrkimystä Jumalan tahdon mukaiseen elämään, riittäisivät. Esimerkiksi Hoosean kirjassa sanotaan: ”Uskollisuutta minä vaadin, en uhrimenoja, Jumalan tuntemista, en polttouhreja” (Hoosea 6:6). Tämäkään ei tarkoita, että Israelin kansan ei pitäisi uhrata ollenkaan, vaan sitä, että on tärkeämpää elää Jumalan tahdon mukaisesti kuin uhrata ja kuvitella, että sen jälkeen voi elää miten tahansa.

Kirjoittaja